Bækby Illeborg – en gång storägare av fiskebåtar i Esbjerg

Anders Madsen Bækby Illeborg var på 1960- och 1970-talen en stor ägare av fiskebåtar i Esbjerg och sannolikt också på annat håll, men det är det svårare att hitta uppgifter om. Många båtar kom han över i sin egenskap av skeppsmäklare. Men han behöll också andelar i partrederier mycket länge och var därmed också en stor fiskeriföretagare. I huvudsak handlade det om träfiskebåtar men vid mitten av 1970-talet var han av allt att döma också inblandad i skapandet av Trolfisk-koncernen och inköpen av alla deras ståltrålare med efternamnet Trosca. Huvuddelen av båtarna ägdes via partrederier där Anders Madsen Bækby Illeborg oftast var huvudägare.

Senare blev också Anders Bækby Illeborg, sannolikt son till Anders Madsen Bækby Illeborg, skeppsmäklare och fiskeriföretagare. Det var eventuellt han som grundade och ägde företag som exempelvis Scanship I/S, Bækby Illeborg A/S och Bækby Illeborg Shipping ApS (grundades 1976 och gick i konkurs 1992). Han äger idag den enskilda firman Bækby Illeborg Shipping som nyligen flytta sitt kontor från Esbjerg till Odense.

E 658 Alice Houborg ägdes av Anders Madsen Bækby Illeborg med flera åren 1948-54. 1947-50 ägde Anders Madsen Bækby Illeborg själv båten E 377 Skarreklit. Ett partrederi med honom i spetsen ägde åren 1957-59 E 378 Erna Andersen.

Åren 1964-1974 ägde ett partrederi med bland annat Anders Madsen Bækby Illeborg och Konrad Guldberg Nielsen båten E 179 Edel Guldberg. E 405 Judith Marie (från 1963 E 405 Hanne Carsten) ägdes åren 1963-74 av ett partrederi med Bækby Illeborg som huvudägare. 1965-71 ägdes E 432 Henning Brink på samma sätt, 1966-81 båten E 695 Hanne Raunholdt, E 749 Charlotte Noesgård (från 1966 E 749 Comet) åren 1965-74, 1967-78 E 616 Rikke, 1967-73 E 647 Marie Trane, 1969-70 E 671  Christina L, E 717 Silverland 1964-81 liksom E 702 Hanne Ulla 1973-76.

Harald Elmo Illeborg, bror till Anders Madsen Bækby Illeborg var huvudägare i fiskebåten E 723 Mentor 1959-70, i E 390 Mentor åren 1970-71 och i E 709 Wästerled (Den tidigare svenska GG 362 Västerled) åren 1968-70. E 567 Olympia ägdes åren 1973-76 av Hans Kristian Andersen, Harald Elmo Illeborg och Jørgen Müller Nordestgaard, Esbjerg och en ny båt med samma namn åren 1977-81 av Jørgen Müller Nordestgaard och Harald Elmo Illeborg.

Anders Madsen Bækby Illeborg var gift med Anne Margrethe (Grethe) Thygesen och Harald Elmo Thygesen var gift med hennes syster Gerda Thygesen.

Ett partrederi med Scanship I/S och Anders Madsen Bækby Illeborg ägde år 1969 E 192 Høger Hill. 1970 ägdes träfiskebåten E 61 Cecilia, byggd 1904, på 45 bruttoton av Scanship I/S. En period på 1970-talet ägde Scanship också Hirtshalsbåten Scanvik.

E 230 Merkur, en träbåt på 40 bt byggd 1944, ägdes av ett partrederi med Bækby Illeborg i spetsen åren 1966-80 medan E 566 Marianne Myrup (tidigare svenska båten LL 304 Bornö) åren 1969-72 ägdes av Anders Bækby Illeborg & Svend Aage Pedersen, 1972-73 av Bækby Illeborg själv och Anders Bækby Illeborg, Esbjerg tillsammans Ib Brogaard Pedersen åren 1973-74.

1971-73 ägde Poul Huvendick, Sædding, Johanne Thygesen, København, Anders Madsen Bækby Illeborg, Esbjerg och Niels Møller Jensen, Grenå båten E 587 Nordkap som 1973 bytte namn till E 587 Mary Annitta men med samma ägare. Partrederiet behöll båten till 1980 men Poul Huvendick och Niels Møller Jensen lämnade detta hösten 1974. Våren 1974 inträdde Kaj Fløjstrup Tanggaard som delägare. Båten såldes på tvångsauktion och partrederiet tillhörde alltså ett av de många företag som Bækby Illeborg var engagerad i som fick problem i slutet av 1970-talet.

E 277 Apollo ägdes av Bækby Illeborg A/S åren 1978-80 och detta företag ägde också E 379 Helle Carsten 1977-81. 1979-81 ägdes E 464 Færø Bank på samma sätt. 1977-79 ägdes E 571 Eva Trosca av ett partrederi med Bækby Illeborg och sannolikt också Trolfisk A/S med tanke på namnet på båten. Från 1976 till 1979 ägde Trolfisk, Anders Madsen Bækby Illeborg, Gunnar Andresen (Andreasen?) med flera också ståltrålaren T 203 Fenja Trosca.

Anders Madsen Bækby Illeborg var uppenbarligen inte bara skeppsmäklare utan ägde också aktiva fiskebåtar. Han kallas i en del böcker och dokument för prokurist.Han var sannolikt en central aktör när det gällde att förvandla Esbjergs fiskeflotta från en flotta av träbåtar som fiskade med snurrevad till en fiskebåtsflotta av ståltrålare.

E 695 Nelwi, senare E 695 Hanne Raunholdt

E 695 Nelwi, senare E 695 Hanne Raunholdt. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet

Båtar i vilka Anders Madsen Bækby Illeborg, hans nära släktingar och bolag var delägare eller helägare

E 377 Skarreklit, 1947-50
E 658 Alice Houborg, 1948-54
E 378 Erna Andersen, 1957-59
E 723 Mentor, 1959-70
E 179 Edel Guldberg, 1964-74
E 405 Judith Marie, 1963
E 405 Hanne Carsten, 1963-74, samma båt som Judith Marie
E 717 Silverland, 1964-81
E 432 Henning Brink, 1965-71
E 749 Charlotte Noesgård, 1965-66
E 749 Comet, 1966-74, samma båt som Charlotte Noesgård
E 230 Merkur, 1966-80
E 695 Hanne Raunholdt, 1966-81
E 616 Rikke, 1967-78
E 647 Marie Trane, 1967-73
E 709 Wästerled, 1968-70
E 192 Høger Hill, 1969
E 671  Christina L, 1969-70
E 566 Marianne Myrup, 1969-74, ståltrålare
E 61 Cecilia, 1970
HG ?? Scanvik, 1970-talet
E 390 Mentor, 1970-71
E 587 Nordkap, 1971-73, ståltrålare
E 587 Mary Annitta, 1973-80, samma båt som Nordkap
E 702 Hanne Ulla, 1973-76
E 567 Olympia, 1973-76
T 203 Fenja Trosca, 1976-79, ståltrålare
E 567 Olympia, 1977-81, ståltrålare (ny båt med samma nummer och namn)
E 379 Helle Carsten 1977-81
E 571 Eva Trosca, 1977-79
E 277 Apollo, 1978-80
E 464 Færø Bank, 1979-81

E 566 Marianne Myrup

E 566 Marianne Myrup. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet

Anders Madsen Bækby Illeborg var som synes  delägare i en mängd fiskebåtar och under 1960-talet och 1970-talet bör han ha varit en av de största ägarna av fiskebåtar i hel Danmark. En slags Esbjergs variant av Skagens Poul Nielsen, fast med träbåtar istället för ståltrålare. I slutet av 1970-talet fick han uppenbarligen ekonomiska problem och flera av de fiskebåtar han var delägare i såldes på tvångsauktion. Kanske på grund av att inte i tid ha gått över till ståltrålare istället för snurrevadsbåtar i trä. Såväl han som hans bror verkar helt ha avvecklat sina fiskeriintressen helt kring 1980.

Andra källor: Blom, Bornmalm & Bång, Ståltrålare i svenskt fiske 1959-65, 2012

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!