Tobis – finns det möjlighet för ett fiske i Östersjön?

I svenska vatten finns tre arter av tobis, havstobis (Ammodytes marinus), kusttobis (Ammodytes tobianus) och tobiskung (Hyperoplus lanceolatus). Läs mer…

Månadens fisk – tobis

Skarpsill är den allra viktigaste fisken i industrifisket/foderfisket i Sverige och vissa år också i Danmark. Men periodvis är tobis den viktigaste industrifisken i Danmark. Med industrifisk menas fisk som fångas för att i först hand användas vid tillverkningen av fiskolja Läs mer…