Fisket av tobis är inget hot mot lunnefåglarna

Tobis är en fisk som fångas för fiskmjölstillverkning och inte används för nåt annat. Den art som framförallt fiskas är havstobis (Ammodytes marinus) som är vanlig i Nordsjön men även kusttobis (Ammodytes tobianus) fiskas. De två arterna går inte att skilja åt. Läs mer…