Tobis – finns det möjlighet för ett fiske i Östersjön?

I svenska vatten finns tre arter av tobis, havstobis (Ammodytes marinus), kusttobis (Ammodytes tobianus) och tobiskung (Hyperoplus lanceolatus). Läs mer…