Sättfiskodlarna – Kilsbergen Sportfiske

Kilsbergen Sportfiske är varumärke för Kedjeåsens Fisk AB. Företaget har en omfattande produktion av sättfiskeyngel och sättfisk av regnbåge, öring och röding som både används i egna sjöar samt säljs till andra sportfiskesjöar. Läs mer…