Sättfiskodlarna – Kilsbergen Sportfiske

Fiskodling av sättfisk är i motsats till matfiskodling relativt vanligt i Sverige men de odlingar som finns är i allmänhet små. De vanligaste arterna som odlas i sättfiskodlingar är regnbåge, röding, öring, lax, ål men även olika karpfiskar och gös förekommer. Det handlar om odlingar där fisken sen sätts ut i sjöar för sportfiske eller som kompensation för fiskar som inte längre kan vandra till sin lekområden. De större matfiskodlarna odal i allmänhet sin egen sättfisk, men några säljer också sättfisk till sportfiskesjöar och en del köper sättfisk från andra fiskodlare.

Regnbåge är en fisk om inte är naturlig i Sverige och den kan inte föröka sig naturligt här. Röding, öring och lax är naturliga arter. I Sverige odlas dock lax i stort sett enbart för kompensationsutsättningar i älvar där vandringsvägarna brutits genom vattenkraftverk. Ål odlas i princip enbart för kompensationsutsättning.

Odlingar av regnbåge finns främst i Västra Götaland, Värmland, Västernorrland, Jämtland och Västerbottens län. främst i sjöar men även i havet. Röding odlas i kassar i näringsfattiga sjöar och regleringsmagasin i främst Västerbotten och Norrbottens län. Musslor (blåmusslor) och ostron odlas i fjordar i Bohuslän. Sättfiskodlingar finns över hela Sverige. I Bohuslän finns också algodling på lite olika ställen.

Kilsbergen Sportfiske

Kilsbergen Sportfiske är varumärke för Kedjeåsens Fisk AB. Företaget har en omfattande produktion av sättfiskeyngel och sättfisk av regnbåge, öring och röding som både används i egna sjöar samt säljs till andra sportfiskesjöar. 74 sjöar och tjärnar i Villringsberg  i Närke och Karlsdal i Värmland arrenderas av Sveaskog. I 14 av dessa sätts det varje vecka ut fångstfärdig laxartad fisk.

Dessutom handlar företaget med fiskfoder från Biomar och utrustning för fiskodling och sportfiske. Biomars foder tillverkas av fiskmjöl från danska fiskmjölsfabriker. Det fiskmjölet produceras delvis av svenskfångad sill och skarpsill från Östersjön.

Ägare av Kedjeåsens Fisk AB är paret Christian och Gunilla Höllgård. De båda är också styrelseledamot respektive styrelsesuppleant i företaget. Företagets huvudkontor ligger i Karlskoga i Värmland. Christian Höllgård är också styrelseledamot i De Recirkulerande Vattenbrukarna Sverige Ekonomisk förening och styrelsesuppleant i Höll Fishery AB i Vallentuna som ägs av Peter Höll Nielsen.

År 2020 omsatte bolaget nästan 10,9 miljoner SEK med en vinst på 1,9 miljoner SEK. De bokförda tillgångarna var 14,2 miljoner SEK.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!