Svenska konsumenters inställning till fisk och fiske

De allra flesta människor i Sverige äter fisk (94%). 53% äter fisk eller skaldjur varje vecka. 47% väljer svenskfångat ofta eller altid när de köper fisk och skaldjur. 41 procent av de som besvarat undersökningen uppger att de skulle kunna Läs mer…

Tveksam rapport om svensk sjömat från Havsmiljöinstitutet

Havsmiljöinstitutet har skrivit en rapport om svenskt fiske där de försöker utröna om svenska sjömatskonsumtion kan påverka havsmiljön. Det kan den inte då mycket lite svenskfångad fisk konsumeras i Sverige. Rapportens grunddata är dock till stor del tveksamma och forskarna Läs mer…