Fiskgrossisterna – Sjömat Skandinavien

AB Sjömat Skandinavien är en fiskgrossist i Göteborgs Fiskhamn som ingår i en koncern där moderbolaget heter Vergitex affärs- och strategiutveckling AB. Sjömat Skandinavien är ett dotterdotterbolag till koncernbolaget Sjöson Food & Beverage AB där också Savolax of Sweden AB med dotterbolagen Savolax-Eurofish AB och NOBL Smoked AB ingår. Läs mer…