Göteborgs fiskhamn bör få ta över Majnabbehamnen

Majnabbehamnen används i av Stena Line för Tysklandstrafiken. Stena ska lämna innerstadskajerna så Majnabbehamnen kommer att bi ledig. Fiskhamnen ligger bredvid Majnabbehamnen. Det vore enkelt att låta Fiskhamnen ta över Majnabbehamnen. Dessutom skulle det lösa ytterligare några problem. Läs mer…

MSC ger årets guldfisk till Axfood, Findus och Lidl

För åttonde året i rad delar MSC (Marine Stewardship Council) och ASC (Aquaculture Stewardship Council) ut pris till företag i Sverige som utmärker sig särskilt för sitt åtagande och engagemang för hållbar sjömat. I år är det tre vinnare som hedras med priset ”Guldfisken” 2023; Axfood, Findus och Lidl. Läs mer…

Nordic Seafood Summit

Det finns flera möten varje år där fisket diskuteras hit och dit. Ofta är det en massa gnäll plus många intressanta presentationer, föreläsningar och föredrag. Men frågan är om det leder till nånting mer än att många berörda träffas. Läs mer…

Fiskerelaterad brottslighet i Norge

I Norge är fisket en mycket stor näringsgrens. Fisk och fiskprodukter är landets näst största exportvara efter fossila bränslen. Brottslighet inom fiskeribranschen i Norge kan därför påverka hela samhället. Det finns en mängd olika skepnader som den fiskerirelaterade brottsligheten kan ta. Läs mer…

Om yrkesfiske ur en socialistisk synvinkel

De yrkesfiskare och andra som lärt känna mig på grund av mina skriverier på denna blogg brukar vara lite konfunderad över hur jag som socialist kan försvara fisket på det sätt jag gör. Även min gamla socialistiska vänner och i stort sett alla miljöaktivister är också frågande. Läs mer…

Fiskgrossisterna – Fiskhallen Sorunda

Fiskhallen Sorunda låter som namnet på en fiskbutik men det är faktiskt namnet på en fiskgrossist som formellt heter Fiskhallen Sorunda AB. Det är ett bolag i Stockholm som ägs av Grönsakshallen Sorunda AB som i sin tur är ett dotterbolag till grossistföretaget Martin & Servera AB. Läs mer…

Fiskgrossisterna – Sjömat Skandinavien

AB Sjömat Skandinavien är en fiskgrossist i Göteborgs Fiskhamn som ingår i en koncern där moderbolaget heter Vergitex affärs- och strategiutveckling AB. Sjömat Skandinavien är ett dotterdotterbolag till koncernbolaget Sjöson Food & Beverage AB där också Savolax of Sweden AB med dotterbolagen Savolax-Eurofish AB och NOBL Smoked AB ingår. Läs mer…

Fiskgrossisterna – Seabreeze

Fiskgrossister är företag som köper upp fisk för vidareförsäljning till butiker och restauranger eller så exporterar de fisken till uppköpare i andra länder. Grossister kan köpa fisk, skaldjur och fiskprodukter direkt från yrkesfiskare, via fiskauktion och från beredningsindustrier. Eller till Läs mer…

Fiskgrossisterna – Quality Food

Quality Food in Sweden AB med huvudkontor i Varberg är moderbolag i en fiskhandelskoncern med dotterbolag som Mondi Group AB (Hallandsfisk) och JO Food AB med lokaler och kontor i Göteborgs fiskhamn. Ägare av koncernen är Erling Charleson. Läs mer…

Fiskgrossisterna- Hanssons

Bröderna Hanssons i i Göteborg export AB är sannolikt Sverige äldsta existerande fiskgrossist. Företaget producerar, förädlar och säljer färska fisk- och skaldjursprodukter. Kunder är allt från restauranger, skolkök och delikatessbutiker till matgrossister och livsmedelskedjor. I koncernen ingår också Fiskexporten Varberg AB. Läs mer…

Fiskgrossisterna – Feldts

Feldts Fisk & Skaldjur AB är ett grossistföretag med huvudkontor i Kungshamn som köper, importerar och säljer fiske och skaldjur. Huvudverksamheten som inkluderar en fiskbutik ligger i området Sandbogen mittemot det gamla fiskeläget Hasselösund på Hasselön som är en del av Smögenön. Läs mer…

Fiskgrossisterna – Fisk Idag och Kvalitetsfisk

Nordward Seafood Holding AG är moderbolag i en fiskhandelskoncern, Nordward Seafood Group AB, som består av flera grossister och detaljister i Danmark och Sverige. I Danmark är det viktigaste företaget är FSG Foods ApS. I Sverige ingår Kvalitetsfisk i Stockholm AB och Fisk i dag i Göteborg AB i koncernen. Det gör Nordward Seafood Group till en av Sveriges större fiskgrossister. Läs mer…

Fiskauktionerna – Stockholm och Smögen

Fiskauktionerna i Stockholm och Smögen ingår i samma koncern med Stockholms Fiskauktion AB som moderbolag och Smögens Fiskauktion AB som dotterbolag. Huvudägare i koncernen är Svenska Insjöfiskarenas AB och delägare är räk- och kräftfiskare i norra Bohuslän, insjöfiskare i Hjälmaren och Mälaren samt kustfiskare i Stockholmsområdet. Läs mer…

Fiskauktionerna – Göteborgs Fiskauktion

Göteborgs Fiskauktionsförening Ek. För. är Sveriges största fiskauktion. Ägare är Västkustfisk SVC AB som äger 50%, Sveriges Fiskgrossisters Ek. För. som äger 25% och Göteborgs Fiskhandlareförening som äger 25%. Göteborgs Fiskauktion startade 2010 när Göteborgs Fiskhamn stod färdig. Läs mer…

Insjöarnas fiskare – Tiraholms Fisk

Tiraholms Fisk AB är ett fiskeri- och fiskodlingsföretag i Tiraholm vid Bolmen i Unnaryd som ligger i Småland. Det ligger dock i Hylte kommun i Hallands län. Ägare är familjen Ekwall. Styrelsen i bolaget består av Nils Ekwall och Eva Ekwall samt Jens Ekwall (ordf), Malin Ekwall och Jonas Ekwall. Suppleant i styrelsen är Sten Liljedahl. Läs mer…