Fiskgrossisterna – Sjömat Skandinavien

Fiskgrossister är företag som köper upp fisk för vidareförsäljning till butiker och restauranger eller så exporterar de fisken till uppköpare i andra länder. Grossister kan köpa fisk, skaldjur och fiskprodukter direkt från yrkesfiskare, via fiskauktion och från beredningsindustrier. Eller till och med från nån annan grossist. De kan även importera direkt från nåt annat land. Olika grossister kan ha olika inriktning på verksamheten.

De grossister som exporterar eller importerar är ofta dotterbolag till utländska företag. En del kan vara svenska företag som har dotterbolag i andra länder. Andra grossister är helt inriktade på försäljning till storkök, andra fokuserar på finrestauranger medan andra säljer till stora affärskedjor och så finns det såna som bara säljer till mindre fiskbutiker.

En del grossister kan vara inriktade på skaldjur, andra på sötvattensarter och åter andra kan vara fullsortimentsgrossister. Några grossistföretag bedriver ibland egen förädlingsverksamhet av olika slag och en del bedriver också detaljhandel.

Sjömat Skandinavien

AB Sjömat Skandinavien är en fiskgrossist i Göteborgs Fiskhamn som ingår i en koncern där moderbolaget heter Vergitex affärs- och strategiutveckling AB. Sjömat Skandinavien är ett dotterdotterbolag till koncernbolaget Sjöson Food & Beverage AB där också Savolax of Sweden AB med dotterbolagen Savolax-Eurofish AB och NOBL Smoked AB ingår. Savolax-företagen ägnar sig åt att producera olika laxprodukter.

Ägare av Vergitex affärs- och strategiutveckling AB som också äger verkstadsföretag, fastighetsbolag och byggbolag är Lars Sjöberg men de olika dotterbolagen har minoritetsägare. I Sjömat Holding AB som är bolaget som direkt äger AB Sjömat Skandinavien är paret Catharina Carrby och Magnus Hobell minoritetsägare. I Sjöson Food & Beverage AB finns det andra minoritetsägare.

Ende ordinarie styrelseledamot i Vergitex är Lars Sjöberg och suppleant är hans sambo eller fru Ann-Charlotte Nyström. I Sjöson Food & Beverage AB består styrelsen av Kristina Lilja (ordf), Anna Martinsson, Lars Sjöberg och Johan Hans-Anders Karlsson. VD är Ulrika Garbrant. Anna Martinsson är VD i Savolax-Eurofish AB där hon också är styrelseledamot tillsammans med Ulrika Garbrant (ordf) och Mats Benjaminsson. I AB Sjömat Skandinavien är enbart de senare två styrelseledamöter med Magnus Hodell som suppleant.

Omsättningen i AB Sjömat Skandinavien var 135,5 miljoner SEK det senast redovisade verksamhetsåret som slutade 2020-06-30 med en vinst på nästan 4 miljoner. De bokförda tillgångarna var 22,2 miljoner SEK och antalet anställda var 15. Omsättningen i Savolax-Eurofish AB under samma verksamhetsår var 17,5 miljoner SEK med ett resultat som nästan vara noll. 11,9 miljoner var laxföretagets bokförda tillgångar. Antalet anställda var strax under 20.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!