Vilseledande information från Fishsec

Fishsec är en lobbyorganisation som sysslar med fiskerifrågor i nordiska farvatten. Organisationen har blivit allt mer notorisk när det gäller att sprida falska och vilseledande uppgifter. Både vad det gäller fisket i Nordsjön och fisket i Östersjön. Nu far de Läs mer…

Generalangrepp på Fishsec från SFPO

Peter Ronelöv Olsson har på hemsidan för Sveriges Fiskares PO (SFPO) skrivit en artikel som är ett generalangrepp på The Fisheries Secretariat (Fishsec, Fiskesekretariatet) och dess ledande medlemsorgansiationer. Fishsec är en lobbyorganisation som skapats av Naturskyddsföreningen, WWF Sverige och Sportfiskarna. Läs mer…