Befängda miljöstatusbedömningar

Havs- och vattenmyndigheten har gjort ett förslag till miljöstatusbedömning i Sveriges hav som kommer fram till att det är dåligt. Samtidigt har egentligen ingenting förändrats sen de gjorde en bedömning förra gången. Vid en genomläsning framgår dock att det hela är väldigt märkligt och de gör väldigt märkliga bedömningar. Läs mer…

Usel bedömning av miljöstatus från Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten har i enlighet med havsmiljöförordningen gjort en inledande bedömning av miljötillståndet för förvaltningsområdena Östersjön och Nordsjön. Bedömningen ska syfta till att ge en allsidig bild av havsmiljöns tillstånd och ligga till grund för åtgärdsprogram enligt havsmiljöförordningen. När Läs mer…