Att sluta med garnfisket för att rädda tumlarna fungerar inte

Tumlarna i Kattegatt, Bälthavet och Öresund har minskat kraftigt i antal de senaste 10 åren. Det beror på fisket säger miljövänner och miljöforskare. Men det är ett helt orimligt påstående. Under samma period har fisket också minskat kraftigt. Det betyder att fisket knappast kan vara orsaken till minskningen av antalet tumlare. Att sluta med garnfisket för att rädda tumlarna skulle inte hjälpa. Det beräknade antalet tumlare som dör i det småskaliga garnfisket uppges till 900 per år. Förmodligen är det en allt för stor siffra.

2016 fanns det enligt uppskattningar 40 000 tumlare i området. Enligt nya uppskattningar idag finns det nu bara 14 000 tumlare. Även om siffran 900 skulle vara rätt och om det samtidigt inte föds en enda nya tumlare skulle det resultera i en minskning på drygt 6 000 individer. Det dör dock fler då det också finns naturliga dödsfall. Men det föds också nya tumlare. Normalt sett är födelsetalen högre än dödstalen men låt oss säga att de tar ut varandra.

Om fisket var orsaken till minskningen av antalet tumlare skulle vi då ha 34 000 tumlare idag, inte 14 000. Om nu forskarnas siffror stämmer. Och det är inte självklart.

Fisket har ingen skuld

Det är uppenbart att påståendet om att fisket är orsaken till minskningen av beståndet av tumlare inte kan vara korrekt. Så frågan är då vad som är orsaken. Sanningen är att vi inte vet. Men det finns flera tänkbara orsaker. Den ena och kanske troligaste är den klimatrelaterade kollapsen av det västliga sillbeståndet (rügensill, WBSS) i Östersjön. Den kollapsen kan dessutom ha förvärrats av den omfattande utbyggnaden av vindkraft i området. Den har delvis skett på sillens lekområden, Dessutom är det känt att vindkraft påverkar tumlare negativt. Framförallt om den sker i tumlarnas lekområden vilket troligen har varit fallet.

Eventuellt har också tillväxten av gråsälsbeståndet påverkat beståndet av tumlare, Det har nämligen visat sig att gråsäl jagar och äter tumlare. Förmodligen är unga tumlare mer utsatta än äldre.

Klimatförändringar och utbyggd vindkraft är rimligare orsaker till minskningen än fisket. Men forskarna tycks enbart vara intresserade av att skylla på fisket. De försöker faktiskt inte ens ta reda på vad som i verkligheten faktiskt orsakat minskningen. Det är lätt för dem att säga att det är garnfiskets fel. Men att sluta med garnfisket för att rädda tumlarna skulle inte fungera.

Forskarna tveksamma siffror

Forskarnas siffror är dessutom bara beräkningar baserade på modeller. Det gäller såväl antalet tumlare då och antalet tumlare nu liksom antalet som dödas i garnfisket. Alla siffror är gissningar (antaganden) och om en gissning är fel eller en beräkning är felaktigt utformad blir slutresultatet skräp. Och det är stor risk att just det är fallet när det gäller tumlarna. Forskarna borde vara lite mer ödmjuka när de uttalar sig. Speciellt i detta fall då det mesta tyder på att de har helt fel.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!