Mört borde vi äta mer av

Det är tre karpfiskar som diskuteras när ett bättre utnyttjande av fiskresursen i Sverige diskuteras. Det är braxen, id och mört. Braxen är en vanlig bifångst vid gösfiske i många insjöar medan id fångas i ett riktat fiske kring Gotland. Läs mer…