Mört borde vi äta mer av

Det är tre karpfiskar som diskuteras när ett bättre utnyttjande av fiskresursen i Sverige diskuteras. Det är braxen, id och mört. Braxen är en vanlig bifångst vid gösfiske i många insjöar medan id fångas i ett riktat fiske kring Gotland. Det mesta av den braxen som fångas slängs ut igen då det inte finns nån efterfrågan (ännu) och iden kan fiskas även på andra håll i Sverige.

Den vanligaste karpfisken är dock mört och även den är bra mat. Det gäller bara att kunna hantera de många små benen, Som gravad, inlagd eller jäst (surmört) förstörs eller mjukas benen upp. Vill någon ha den färsk är mörtfärs för tillverkning av mörtburgare ett bra alternativ.

Mört. Bild: Wilhelm von Wright. Public domain

Mörten är normalt sett en liten fisk som oftast inte blir mer än cirka 20 cm lång, men den kan bli upp till 50 cm. Den väger vanligen inte mer än ett halvt kilo. Kroppen har en blåaktig silvertonad färg som övergår i vitt vid magen. Den finns i hela landet förutom i fjällen, inklusive längs med Östersjöns kust.

Mörten leker från slutet av april, in i maj och juni och kan då lägga upp till 100 000 ägg, som kläcks efter 4 till 10 dagar. Mörten anpassar sig efter de lokala förutsättningarna och äter växtdelar såsom mossa och trådalger i djupare vatten eller små blötdjur, insektslarver och insekter som den fångar på vattenytan. Vintern tillbringas på djupare vatten. Bland mörtens naturliga fiender finns abborre och gädda.

Förr i tiden var mört vanlig mat i Sverige men numera är det främst i Östeuropa som mört används som matfisk. Idag fiskas mört inom yrkesfisket i stort sett enbart för att användas som bete vid kräftfiske och gäddfiske.

Mört är i likhet med andra svenska karpfiskar rik på vitamin B12, vitamin D, vitamin B3 (niacin), vitamin B6, selen och fosfor. Dessutom innehåller den mycket jod.

Läs mer:

Läs mer om insjöfiske:

Andra fiskar som är nyttiga och bra att äta:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!