Många norska fiskebåtar säljs till utlandet

Kystmagasinet har kartlagt försäljningen av begagnade norska fiskebåtar till utlandet. De har kommit fram till att av de sålda båtarna under perioden 2011-2014 återfinns 1 båt i Australien, 1 i Kanada, 4 på Färöarna, 3 på Grönland, 2 i Irland, 5 på Island, Läs mer…