Frihamnen på juldagen

Under en promenad i det vackra vädret gick jag till Frihamnen i Göteborg där det idag låg 5 stora svenska fiskebåtar (varav en med dansk flagg), GG 203 Ginneton, GG 204 Tor-ön, GG 207 Torland, GG 505 Polar (är dock fortfarande Läs mer…

Många norska fiskebåtar säljs till utlandet

Kystmagasinet har kartlagt försäljningen av begagnade norska fiskebåtar till utlandet. De har kommit fram till att av de sålda båtarna under perioden 2011-2014 återfinns 1 båt i Australien, 1 i Kanada, 4 på Färöarna, 3 på Grönland, 2 i Irland, 5 på Island, Läs mer…

De orange tvillingarna i Frihamnen

De orange tvillingarna är de de två stora pelagiska fiskebåtarna GG 204 Tor-ön och GG 207 Torland.  De enda stora fiskebåtar jag känner till som är orange. De flesta har någon blå kulör, en del är röda, andra gröna och Läs mer…

Sævikson, blivande GG 505 Polar

Tog en promenad ner till hamnen. Kollade lite på den blivande GG 505 Polar, än så länge med namnet Sævikson, men köpt från Norge av Bryngeld Fiskeri AB. En fiskebåt som enligt Urban Bryngeld ska bli svenskflaggad och fiska på svenska Läs mer…