Kraftigt sänkta gifthalter i Östersjöfisk

Sill från egentliga Östersjön har sen ett par år tillbaka gifthalter som ligger under gränsvärdena. Med andra ord kan vi äta sill (och strömming) från Östersjön. Läs mer…