Kraftigt sänkta gifthalter i Östersjöfisk

Sill från egentliga Östersjön har sen ett par år tillbaka gifthalter som ligger under gränsvärdena. Med andra ord kan vi äta sill (och strömming) från Östersjön. Sill (strömming) är också mycket nyttig, hållbart fiskad, klimatbra och dessutom billig mat. Därför borde folka äta mer sill. Skarpsill har haft lägre gifthalter än gränsvärdena i mer än 10 år.

Nu har det konstaterats att också laxen från Östersjön, Bottenviken och Bottenhavet har mycket låga gifthalter. Så låga att forskarna är förvånade:

Provtagningar på lax från Luleälven och Ångermanälven visar på mer än en halvering av dioxinhalterna, som nu ligger en bit under gränsvärdet. Resultaten bekräftar prover tagna tidigare i år av lax fångad i Bottenhavet och Bottenviken.

– Någonting har hänt i ekosystemet så att halterna har sjunkit drastiskt. Vad det beror på vet vi inte, säger Petra Bergkvist som är statsinspektör på Livsmedelsverket till P4 Norrbotten.

Kanske är det som hänt att de låga halterna av gifter i laxens föda nu också slagit igenom hos den stora rovfisken.

Livsmedelsverket vill trots att gifthalterna störtdykt inte ändra rekommendationerna för hur ofta vi kan äta fet fisk från Östersjön. För sill och framförallt skarpsill är det faktisk hög tid att de ändrar, där har halterna legat lägre än gränsvärdena under lång tid. Idag är det svårt att sälja sill (strömming) från Östersjön och därför används den i huvudsak till foder och fiskmjölstillverkning, men det vore faktiskt bättre om den kunde säljas som mat för människor. Mindre resursslöseri, bättre betalt för yrkesfiskarna och nyttigare lokalproducerad mat för konsumenterna.

Samtidigt pågår det dock också en debatt om att gränsvärdena borde sänkas. Något som gör att det kanske inte är så konstigt att Livsmedelsverket inte vill ändra rekommendationerna om hur mycket fet fisk från Östersjön en person kan äta.

Sill, skarpsill och annan fet fisk från Nordatlanten, Nordsjön, Skagerak och Kattegatt har inga höga gifthalter utan kan ätas obegränsat. All inlagd sill kommer från giftfria bestånd. Även all brisling, all ansjovis och alla sardiner (allt är i allmänhet skarpsill i Sverige, oavsett vad det kallas i handeln) är från giftfria fiskbestånd.

Läs mer:

PS. Det går också att lära sig att rensa bort de delar av fisken som innehåller höga halter av dioxiner. Resten är ofarligt att äta. Tyvärr vill inte Livsmedelsverket lära ut dessa rensningsmetoder.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!