Carmona och Lövön tänker ge sig in i fiskodlingsbranschen

Ägarna av de pelagiska fiskeriföretagen Båt GG 330 Carmona och Lövön AB,  dvs familjen Gustafsson respektive familjen Arvidsson är också ägare av PFG Fish AB med dotterbolaget PFG Hamn AB. Läs mer…