Räkfisket i Gullmarsfjorden

I det storskaliga pelagiska fisket har individuella överförbara fiskerättigheter införts. I några andra svenska fisken har också en slags individuella fiskerättigheter införts. Dvs rätten till fisket har tilldelats ett kollektiv av fiskare och det hela sköts genom så kallad samförvaltning. Det är något Läs mer…