STPO: MSC suspenderar torsken när fisket ser som bäst ut

Östersjön är ett känsligt innanhav som fluktuerar. Torskens tillväxt och reproduktion är direkt beroende av inflöde av friskt vatten från Västerhavet. Vi har under en lång tid haft problem med vattenmiljön då det senaste stora inflödet kom 2003. Trots detta var reproduktionen enligt Sveriges Torskfiskares PO (STPO) god, men det var problem med tillväxten, troligtvis för att torsken hade begränsade områden där de kunde söka föda. Följden blev god tillgång på småväxt och mager torsk som var svår att sälja.

Under hösten 2014 började STPO:s medlemmar se tecken på återhämtning. Ett inflöde av friskt vatten från Västerhavet under våren 2014 gav effekter på fisket. Med det stora inflödet runt lucia 2014, ett av de största på hundra år, följt av inflödet genom stormen Egon i januari 2015 förändrades förutsättningarna för torsken totalt. Under en mycket stormig höst har detta fyllts på ytterligare. Fisket förbättrades sedan successivt under våren 2015 med goda fångster av torsk som varit fyllig vilket gett bra filéer och samtidigt har andelen större torsk i fångsterna ökat. Problemet är dock att denna utveckling ännu inte finns med i ICES:s (Internationella forskningsrådet) arbete som börjar i april. Än en gång har tidsförskjutningen mellan fiskets verklighet och forskningen ställt till med problem. Hade MSC kunnat vänta några månader innan beslut om MSC-märkningen hade de enligt STPO gjort en helt annat bedömning.

Det största problemet för fisket enligt STPO och en viktig faktor till att fisket inte utnyttjat sina kvoter är priset på marknaden. 2008 var snittpriset för torsk runt 17 kr/kg och under 2015 har snittpriset legat 11-12 kr/kg. Sedan 2011 uppger också STPO att de inte kunnat se några positiva effekter av MSC märkningen och den används enbart på paketerad fisk. För försäljningen av färska torskfiléer är huvuddelen av handeln inte ansluten.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!