Hallandsfiskarna – FG 31 Lyngskär

FG 31 Lyngskär är en kräfttrålare på 33 bruttoton med hemmahamn i Glommen. Ägare är i praktiken Dan Johansson och sonen Tommie Johansson. Då verksamheten bedrivs i enskild firma eller handelsbolag finns inga ekonomiska siffror att tillgå. Läs mer…

Veckans båt – FG 31 Lyngskär

Byggdes i stål år 1985 vid varvet Ky Paul Petroff KB i Korpo, Finland. Fartyget inköptes till Sverige år 1990 och fick då namnet Tirana. Därefter var namnet Moa tills år 1991 då Kent Johansson och han son Dan Johansson Läs mer…