Hallandsfiskarna – FG 31 Lyngskär

Fisket i Halland har i stor utsträckning försvunnit och idag finns egentligen bara tre större fiskelägen kvar, Bua, Träslövsläge och Glommen. Förr fanns betydligt fler fiskelägen. Historiskt var sillfiske med drivgarn vanligt i Halland men från 1950-talet kom det att ersättas med flyttrålning.

När torskfisket i Östersjön expanderade kraftigt på 1980-talet kom fiskarna i Halland att i stor utsträckning att satsa på det men flera fortsatte med sillfiske (fiske av pelagiska arter) och när torskboomen var över ökade sillfisket samtidigt som kräftfisket och torskfisket i Kattegatt ökade kraftigt. Med minskade torskbestånd och torskfiskestopp i Kattegatt  blev kräftfisket i Kattegatt det dominerande fisket för yrkesfisket i Halland. Men även torskfiske i Östersjön och pelagiskt fiske förblev vanligt. Det senare fisket var till stor del olönsamt på grund av överkapacitet.

För att råda bot på situationen med alltför många båtar och yrkesfiskare så infördes överförbara fiskerättigheter (TFC) i det pelagiska fisket. De halländska yrkesfiskarna sålde snabbt sina gamla nedgångna silltrålare och sina fiskerättigheter för stora pengar. Istället kom fisket att främst fokusera på torskfiske i Östersjön och kräftfiske i Kattegatt. När torskfisket sen stoppades i Östersjön så slogs ytterligare en stor del av det halländska yrkesfisket ut. Idag återstår bara kräftfisket.

FG 31 Lyngskär

FG 31 Lyngskär är en kräfttrålare på 33 bruttoton med hemmahamn i Glommen. Ägare är i praktiken Dan Johansson och sonen Tommie Johansson. Då verksamheten bedrivs i enskild firma eller handelsbolag finns inga ekonomiska siffror att tillgå. Båten har årliga fiskemöjligheter för kräfta och fisk samt torskfisketillstånd i Östersjön. Dan Johansson är styrelsesuppleant i Glommens Fiskeriförening ek. för.

FG 31 Lyngskär

Båten har figurerat i ett TV-program, Tareq Taylors nordiska matresa.

2001 kolliderade FG 31 Lyngskär med lastfartyget Allora under hemfärd mot Glommen efter fiske. Krocken medförde inga skador. Men 2010 krockade trålaren med ett isflak vilket medförde skador.

Glommens hamn.

FG 31 Lyngskär, FG 96 Cindy Vester och FG 37 Evelina och en båt till i Glommens hamn.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!