Fishsec-rapport om torsk utan egentliga nyheter

Miljöfundamentalisternas lobbyorgansiation Fishsec har producerat en rapport om torsken i Östersjön. Det är inga större fel på rapporten vad det gäller de faktabaserade delarna. Läs mer…