Fishsec-rapport om torsk utan egentliga nyheter

Miljöfundamentalisternas lobbyorgansiation Fishsec har producerat en rapport om torsken i Östersjön. Det är inga större fel på rapporten vad det gäller de faktabaserade delarna. Läs mer…

Ett grundläggande problem med 8-fjordars ekosystembaserade förvaltning

När ett antal forskare vid SLU-Aqua granskat 8-fjordar utifrån hur väl områdets förvaltning uppfyller de krav som kan ställa på en ekosystembaserad förvaltning så klarar sig området bra. Det uppfyller de flesta kriterier som forskarna ställer upp. De konstaterar också Läs mer…