Johan i Hallen & Bergfalk förvärvar Fisk Idag

Johan i Hallen & Bergfalk AB (JHB)  är en av de ledande leverantörerna av kött, fisk och skaldjur. De har nu köpt Fisk Idag AB som de anser är ett betydande tillskott till företaget. Fisk Idag är en fiskgrossist med en stark närvaro framför allt i västra Sverige. Läs mer…

Fiskgrossisterna – Fisk Idag och Kvalitetsfisk

Nordward Seafood Holding AG är moderbolag i en fiskhandelskoncern, Nordward Seafood Group AB, som består av flera grossister och detaljister i Danmark och Sverige. I Danmark är det viktigaste företaget är FSG Foods ApS. I Sverige ingår Kvalitetsfisk i Stockholm AB och Fisk i dag i Göteborg AB i koncernen. Det gör Nordward Seafood Group till en av Sveriges större fiskgrossister. Läs mer…

Riskkapitalföretag i fiskbranschen

De senaste två åren åren har flera så kallade riskkapitalbolag, private equityföretag, gått in i fiskbranschen, framförallt i grossistledet. Ett av dessa företag är Litorina som köpte Fiskeboa i Gbg AB, Gothia Seafood AB och Fiskgrossisten i Helsingborg AB under Läs mer…