Riskkapitalföretag i fiskbranschen

De senaste två åren åren har flera så kallade riskkapitalbolag, private equityföretag, gått in i fiskbranschen, framförallt i grossistledet. Ett av dessa företag är Litorina som köpte Fiskeboa i Gbg AB, Gothia Seafood AB och Fiskgrossisten i Helsingborg AB under 2019. Ett annat är Valedo Partners som köpt Fisk i dag i Göteborg AB och Kvalitetsfisk i Stockholm AB samt Copenhagen Seafood A/S, FSG Foods ApS och Fiskerikajen i Danmark. Två av Sveriges största fiskhandelskoncerner ägs därmed av riskkapitalföretag.

Gothia Seafood AB är en av Sverige större fiskgrossister och detaljister med cirka 40 anställda och en omsättning på 272 miljoner år 2019. Fiskeboa i Gbg AB och  Fiskgrossisten i Helsingborg har fusionerats med Gothia Seafood under 2020. Alla tre bolagen köptes av Litorina-koncernen och JOHBECO under 2019.

Det fusionerade bolaget ägs formellt av Johan i Hallen i Göteborg AB som i sin tur ägs av JOHBECO AB. JOHBECO AB ägs för sin del av riskkapitalbolaget Litorina genom Litorina V Investment AB som har en representant i styrelsen för Gothia Seafood AB vid namn Mattias Letmark. Övriga styrelseledamöter är Andreas Göthberg som är VD i JOHBECO AB, Johan i Hallen I Göteborg AB och AB Bergfalk Holding AB som också är ett dotterbolag till JOHBECO. En tredje styrelsemedlem är Tommy Svensson och VD är Magnus Gustafsson.

Johan i Hallen är en köttgrossist och detaljist och Bergfalk är en fisk- och köttgrossist.

Litorina har som mål att bygga upp JOHBECO till en av nordens bästa livsmedelsgrossister. Förmodligen är väl fler köp och fusioner därför att vänta,

Fisk i dag i Göteborg AB, Kvalitetsfisk i Stockholm AB och FSG Foods ApS har sammanförts i koncernen Nordward Seafood Group AB med moderbolaget Nordward Seafood Holding AB. Sammanlagt har Nordward 290 anställda. Fiskerikajen och Copenhagen Seafood har fusionerats med FSG Foods ApS. Formellt ägs Fisk idag av Split Vision i Göteborg AB som ägs av Fish Today Holding AB som i sin tur är dotterbolag till Nordward Seafood Group AB.

Fisk idag har 90 anställda och hade en omsättning på 354 miljoner kronor 2019 medan Kvalitetsfiske i Stockholm AB har 60 anställda och hade en omsättning på 267 miljoner år 2019. Mikael Salenstedt är styrelseordförande i Fisk i dag i Göteborg AB och Fish Today Holding AB, VD i Kvalitetsfisk i Stockholm AB och i Nordward Seafood Group AB, Jan Aronsson är styrelseledamot i Fisk i dag i Göteborg AB och Fish Today Holding AB. Slutligen är Michael Lundin styrelseledamot i Fisk i dag i Göteborg ABFish Today Holding AB, Kvalitetsfisk i Stockholm AB och Havets bästa från Öckerö AB (dotterbolag till Fisk idag).

Styrelsen i Nordward Seafood Group AB och Nordward Seafood Holding AB består av Magnus Jansson, Mats Holgerson, Niklas Knight, Nils Forsberg och Björn Lundgren med Linus Lundmark som suppleant. Nils Foreberg är representant för Valedo Partners.

Den troliga anledningen till att riskkapitalbolag gått in i fiskhandelsbraschen är troligen att de förväntar sig att det går att göra rationaliseringsvinster. Det har länge varit en bransch dominerad av små familjeägda företag tillsammans med dotterbolag till stora livsmedelsföretag. Det har egentligen inte funnits något större företag som dominerat branschen. Frågan är om utvecklingen är bra eller dålig och om riskkapitalbolag av annan sort kan tänkas bli intresserade av att investera i fiskodling på land och liknande. Eller om private equitybolag är intresserade av investeringar i fiskeriföretag.

Tidigare har det funnits ett försök från fiskhandeln att investera i fiskeriverksamhet. Det var Feskarbröderna AB som gjorde den satsningen och den tycks inte ha slagit helt väl ut utan avvecklades ganska snart. Private equity-bolag är dock främst intresserade av majoritetsinvesteringar i företag som de sen kan bestämma över och rationalisera hårt. Den typen av agerande är inte möjligt i fiskeriverksamheter och yrkesfiskare är knappast intresserade av att bli minoritetsägare i sin gene verksamhet.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!