Fiskgrossisterna – Fisk Idag och Kvalitetsfisk

Fiskgrossister är företag som köper upp fisk för vidareförsäljning till butiker och restauranger eller så exporterar de fisken till uppköpare i andra länder. Grossister kan köpa fisk, skaldjur och fiskprodukter direkt från yrkesfiskare, via fiskauktion och från beredningsindustrier. Eller till och med från nån annan grossist. De kan även importera direkt från nåt annat land. Olika grossister kan ha olika inriktning på verksamheten.

De grossister som exporterar eller importerar är ofta dotterbolag till utländska företag. En del kan vara svenska företag som har dotterbolag i andra länder. Andra grossister är helt inriktade på försäljning till storkök, andra fokuserar på finrestauranger medan andra säljer till stora affärskedjor och så finns det såna som bara säljer till mindre fiskbutiker.

En del grossister kan vara inriktade på skaldjur, andra på sötvattensarter och åter andra kan vara fullsortimentsgrossister. Några grossistföretag bedriver ibland egen förädlingsverksamhet av olika slag och en del bedriver också detaljhandel.

Nordward Seafood Holding AB

Nordward Seafood Holding AG är moderbolag i en fiskhandelskoncern, Nordward Seafood Group AB, som består av flera grossister och detaljister i Danmark och Sverige. I Danmark är det viktigaste företaget är FSG Foods ApS. I Sverige ingår Kvalitetsfisk i Stockholm AB och Fisk i dag i Göteborg AB i koncernen. Det gör Nordward Seafood Group till en av Sveriges större fiskgrossister.

Ägare av NordWard Seafood Holding AB är en fond, Valedo Partners II AB, som kontrolleras av riskkapitalbiolaget Valedo Partners AB som i sin tur ägs av bröderna Nils Forsberg och Per Forsberg.

Nordward Seafood Holding AB omsatte totalt 925,8 miljoner SEK år 2020 med en förlust på nästan 61 miljoner. Det är den danska verksamheten som är förlustbringande. De bokförda tillgångarna var 513,5 miljoner SEK. Fisk i dag i Göteborg AB omsatte för sin del 279,6 miljoner med en vinst på cirka 200 000. De bokförda tillgångarna var 86,6 miljoner. Omsättningen i Kvalitetsfisk i Stockholm AB var något mindre, 225,6 miljoner SEK med en blygsam vinst. De bokförda tillgångarna var 47,1 miljoner kronor.

Totalt finns 320 anställda i Nordwardkoncernen varav nästan 60 i Kvalitetsfisk i Stockholm AB och 80 anställda i Fisk i dag i Göteborg AB.

Bild: Fiskidag

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!