Danska räkfiskare bekymrade

Räkfiskarna i Danmark upplever att framtiden är mycket oviss. Delvis beror detta Norge och Sverige.  På grund av att förhandlingarna om makrillavtal mellan EU, Norge, Island och Färöarna inte kommit fram till något resultat har Norge också ställt in förhandlingarna mellan Norge och EU om annat fiske i norska vatten. Normalt fiskar ett antal danska räkfiskebåtar i norsk zon under januari, men det har inte varit möjligt i år på grund av den avtalslösa situationen.

Räkor

Det andra problemet som de danska fiskarna upplever är osäkerhet kring kvoternas storlek. Denna osäkerhet menar de danska räkfiskarna beror på de svenska räkfiskarnas metoder. Svenska räkfiskare dumpar stora mängder småräkor som danska fiskare landar och säljer till vidareföädling och infrysning. För dessa råräkor får fiskarna sämre betalt än för de större kokräkorna som säljs för direktkonsumtion. I danskt räkfiske är utkasten av räkor små eller obefintliga:

Aftalen er også med til at skabe usikkerhed om kvotens størrelse. For ICES har lagt op til at bestanden falder, men fiskerne oplever egentlig et udemærket fiskeri.

– Fiskeriet har været brugeligt med bedre mængder, konstaterer Lars Mose.

Men ingen ved om politikerne lægger op til en stigning på 40 procent eller et fald på 10 procent. Det skyldes blandt andet den måde, som de svenske kollegaer fisker på. Udsmiddet af rejer i svensk fiskeri er blandt andet årsag til, at WWF har rødlistet rejerne i Sverige.

– Men vi har intet udsmid, og vi fanger ikke kvoten, siger Lars Mose.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!