Grönland ökar sin räkkvot

Grönlands regering har beslutat att höja den totalt tillåtna fångsten (TAC) för räka (nordhavsräka, Pandalus borealis) med 9 000 ton år 2016, en ökning med 12,5% från 2015:s 73 000 ton. Kvoten har varierat kraftigt under de senaste åren med en 15% minskning år Läs mer…

De märkliga förhållandena i det svenska räkfisket – antalet stora båtar

Norsk räkkvot i Skagerak och Nordsjön är mer än dubbelt så stor som den danska. Den danska räkkvoten är för sin del dubbelt så stor som den svenska. Antalet stora fiskebåtar med tillstånd att fiska räka förhåller sig på ett Läs mer…

Rödlistning och kvotökning för nordhavsräka

ICES, Internationella Havsforskningsrådet har föreslagit en ökning av TAC för nordhavsräka i Nordsjön/Skagerak och i Barents Hav. Däremot har de förslagit en minskning av kvoterna för nordhavsräka i grönländska, kanadensiska och internationella vatten utanför Nordamerika. Sammantaget finns det ingen 80-procentig ökning Läs mer…

Fiskbranschen och räkfisket

Idag samlas Fiskbranschens Riksförbund till årsstämma. Fiskbranschens Riksförbund är fiskindustrins och de stora fiskgrossisternas organisation. GP tror att stämman främst kommer att handla om räkor. Fiskindustrin i Sverige har egentligen litet intresse av räkor, de räkor som används i fiskindustrin landas i Läs mer…

Minskade räkkvoter och räkfångster ett gott tecken

Räkkvoterna i alla områden i Nordostatlanten minskar. Under 2013 fiskades inte hela kvoten upp nånstans. Inte i Nordsjön och Skagerak, inte i Barents Hav och inte runt Island. Fiskebåtarna lyckades helt enkelt inte ta upp så mycket räkor som de Läs mer…

Danska räkfiskare bekymrade

Räkfiskarna i Danmark upplever att framtiden är mycket oviss. Delvis beror detta Norge och Sverige.  På grund av att förhandlingarna om makrillavtal mellan EU, Norge, Island och Färöarna inte kommit fram till något resultat har Norge också ställt in förhandlingarna Läs mer…

Räkfisket i Skagerak – en svensk angelägenhet?

Inte kvotmässigt, men helt klart avsättningsmässigt och kanske är de svenska fiskarna också  dominerande i räkfisket genom att de förutom svenskregistrerade båtar också äger danskflaggade och norska båtar. Kvotmässigt är räkkvoterna i Skagerak fördelade enligt följande (2013, ton): Danmark, 2 Läs mer…