Valet i Sveriges fiskelägen – södra Tjörn

Söder om Tjörn ligger Klädesholmen med Koholmen, Åstol, Dyrön och Tjörnekalv. På fastlandet ligger Rönnäng inklusive Stansvik samt Bleket. Förr var alla dessa platser fiskelägen. Idag är det bar Dyrön som kan kallas fiskeläge. Där finns en stor pelagisk trålare, GG 330 Carmona (ägd av Båt GG 330 Carmona AB), samt ett par större räktrålare, GG 707 Arkö och LL 107 Rimfors. Den sistnämnda må vara registrerad nån annan stans, men den ägs av Arkö Fiske AB med säte i Rönnäng och egentlig hemmahamn på Dyrön. Dessutom finns några mindre båtar.

Även Rönnäng (inklusive Stansvik och Tjörneklav) präglas på sätt och vis av fiskeri,där finns en stor pelagisk trålare, GG 778 Lövön, ett fiskebåtsvarv, AB Tjörnvarvet, som ägs av samma familj som äger Lövön AB, bolaget bakom GG 778 Lövön. I Stansvik ligger Astrid Fiskexport AB, grundat av Röröfamiljen Johansson.

Röstandet på dessa platser på och söder om Tjörn liknar röstandet i Göteborgs skärgård såtillvida att Kristdemokraterna får många röster. Även i detta område är religiositeten förhållandevis stor.  Det gäller främst Åstol och Dyrön, inte Rönnäng och, Bleket och Klädesholmen på samma sätt. . Störst andel röster på KD finns på Åstol där KD fick 37,4%. Vilket dock var en mycket kraftig minskning från valet 2010 då partiet fick 56,2%. På samma sätt har antalet röster på KD minskat kraftigt på Dyrön där partiet fick 27,9% vilket är en minskning från resultatet år 2010 som var 41,8%.

Medan det i Göteborgsområdet är Moderaterna som är det andra stora partiet i fiskelägena är det istället Socialdemokraterna som har denna roll i de södra delarna av Tjörns kommun. Det är också röstandet på S som ökat kraftigt på KD:s bekostnad. På Dyrön, i Bleket-Klädesholmen och Rönnäng är socialdemokraterna största parti. I Rönnäng är det lokala TJörnpartiet näst största parti, I Bleket-Klädesholmen är det Moderaterna medan det på Dyrön är Kristdemokraterna. KD är störst på Åstol med Socialdemokraterna som näst störst.

Det lokala borgerliga partiet Tjörnpartiet (som bara hade en kandidat) fick hyggligt med röster också på Åstol och i Bleket-Klädesholmen. Förra valet dominerades röstandet i den senare valkretsen av ett lokalt parti som inte ställde upp i år. Samtliga vanliga partier har därför ökat antalet och andelen röster. I Rönnäng och Åstol gick istället detta lokala partis röster till Tjörnpartiet. På Dyrön är detta röstande på ett lokalt parti mycket litet. På Klädesholmen fick Folkpartiet hyggligt med röster vilket motsvaras av att en lokat populär person stod på Folkpartiets lista.

I jämförelse med Öckerö och Göteborgs fiskelägen är röstandet på öarna söder om Tjörn och på södra Tjörn mer vänsterinriktat och mer lokalt i kommunvalet. Något som kan ses genom att jämför med riksdagsvalet där KD dominerar starkt i hela området med moderaterna på andra plats utom i Rönnäng där moderaterna är störst följt av Sverigedemokraterna. Tydligt är också att de röster Tjörnpartiet fick i kommunvalet motsvaras av de röster SD fått i riksdagsvalet. Röstandet på Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ i området är minimalt i bägge valen, MP fick något fler röster men inte speciellt mycket.

I motsats till i Göteborgsområdet verkar det inte finnas ett samband mellan frireligiositet och låg röstandel på SD. Däremot tyder mycket på att Tjörns gamla traditioner av lokala partier och byaröstande håller i sig. Dvs röstandet i framförallt kommunvalet styrs mycket av lokala politiska frågor och personval.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!