Den första och enda svenska fabrikstrålaren

I början av 1970-talet hade svenska rederier problem. Ekonomiska problem. Olika försök till diversifiering gjordes, dvs att satsa på annat än rederiverksamhet och varvsverksamhet. En bransch det satsades på var offshore-branschen, dvs service, underhåll och annat för oljeindustrin i Nordsjön.

Rederi AB Transatlantic försökte också att ge sig in i fiskeribranschen, inom det internationella fjärrfisket med fabrikstrålare. I slutet av 1973 bildades ett svensk/polskt bolag vid namn Trans-Ryb AB. Den polska fabrikstrålaren Libra hyrdes in (tidsbefraktades) och två svenska kaptener praktiserade ombord för att lära sig arbetet. Fisket bedrevs under någon tid i Stilla Havet.

En större fabrikstrålare beställdes också från ett varv i Gdynia. En 90 meter lång, 15 meter bred båt med ett djupgående 5,2 meter och på 2 508 bruttoton. Sulzer-motorn hade 4 800 hk och båten maxfart var 16,4 knop. Fryserikapaciteten ombord var 100 ton per dygn och fiskmjälsfabriken kunde tillverka 6 ton per dygn. Totalt hade båten en besättning på 56 personer. Vid leverans fick båten namnet GG 87 Salmo och Göteborg som hemmahamn.

De ekonomiska kalkylerna visade dock att båten inte skulle löna sig med svensk flagg och svenska löner. Ett nytt bolag bildades med staten i Elfenbenskusten, Trans-Peche. Meningen var att båten skulle fiska under Elfenbenskustens flagg men till att börja med kom den att fiska med svensk flagg i södra Atlanten utanför Namibia efter främst taggmakrill (hästmakrill). Fiskarna ombord var polska, befälen svenska och fabrikspersonalen från Elfenbenskusten. Båten var klar 1975 och fiskade åren 1976-78 i Sydatlanten. Verksamheten blev aldrig lönsam. Fiskeutrustningen såldes först separat. Därefter såldes båten till Norge där den byggdes om och blev supply-fartyg i oljefälten.

Båten finns än idag, dock rejält ombyggd till undersökningsfartyg, dvs för att leta efter oljefyndigheter och liknande. Båten heter Focus Admiralty, har Panama-flagg och ägs av indiska Focus Energy och sköts av Focus Offshore Services.

Focus Admiralty

Focus Admiralty

GG 87 Salmo är såvitt jag vet den enda fabrikstrålare som haft svensk flagg. Det är också den största fiskebåt som haft svensk flagg.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!