Svenskt pelagiskt fiske med dansk flagg år 2014

I Danmark är svenska fiskeriredare och svenskägda fiskebåtar av mycket stor betydelse inom det pelagiska fisket. Av 12 medlemsfartyg i Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO) ägs 4 stycken eller en tredjedel av svenskägda fiskeriföretag. Den tolfte fiskebåten finns ännu ej upptagen på DPPO:s hemsida, det är den relativt nya S 264 Astrid.

De svenskägda fiskebåtar som är medlemmar i DPPO är E 532 Rockall, S 144 Themis, S 205 Ceton och S 264 Astrid. E 532 Rockall och S 264 Astrid ägs av Astrid Fiskeri A/S som är ett dotterbolag till Astrid Fiske AB i Sverige. Ägare är familjen Johansson på Rörö utanför Göteborg. Även S 144 Themis ägs av en familj på Rörö, i det fallet familjen Ryberg som äger Themis Fiskeri AB med det danska dotterbolaget Themis Fiskeri A/S. S 205 Ceton ägs av familjen Claeson i Fiskebäck via Fiskeri AB Ginneton och dess danska dotterbolag Gifico ApS som länge fiskat ihop med familjen Johansson i det svenska fisket.

E 532 Rockall

E 532 Rockall

Medlemsskapet i DPPO baseras på att båtarna fiskar makrill och sill, men de fiskar ofta även annan fisk, som taggmakrill (hästmakrill), blåvitling (kolmule), lodda, skarpsill (brisling), vitlinglyra (sperling), tobis och trynfisk (havgalt). Fisket bedrivs med snörpvad (ringnot) och pelagisk trål. Inom detta fiske tillämpas ett system med individuella överförbara fiskerättigheter på samma sätt som i det svenska pelagiska fisket. Danmarks kvot av olika arter är dock mycket större än de svenska kvoterna så i Danmark kan enskilda båtar och fiskeriföretag kontrollera mycket mer fisk även om andelen av en kvot inte får överskrida 10%.

Utöver de 4 stora svenskägda fiskebåtar som redan nämnts finns det ytterligare ett antal som är inriktade på fiske av industrifisk som skarpsill, vitlinglyra och tobis. Dessa båtar är AS 464 Stella Nova som ägs av Stella Nova Fiskeri AB (Bryngelsson) med danska dotterbolaget Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, AS 202 Neptun som ägs av familjen Andersson på Vrångö (Odeskar Fiskeri A/S, Odeskär AB, Andersson Bemanning AB), S 456 Anne-Mie och L 525 Thingholt som båda ägs av Astrid-koncernen.

Genom att fiskebåtar också kan hyra in fiskerättigheter (kvoter) tillfälligt så kan de landa mer än vad de själva äger kvoter för. Det handlas också med fiskerättigheter under årets lopp varvid de kvoter som båtar hade vid början av året inte är desamma som innehas i slutet av året.  Astrid har bara existerat som färdig fiskebåt sen sommaren och de har köpt på sig kvoter under året. Sannolikt kommer de att köpa än fler kvoter under slutet av året och nästa år. Lnade kvoter är vad som landats fram till siste oktober.

Svenskägda båtars tobiskvoter 2014, ägda kvoter, landade kvoter, ton

E 532 Rockall, 8 324, 5 226
L 525 Thingholt, 5 151, 4 523
S 205 Ceton, 4 522, 4 526
S 144 Themis, 4 194, 3 799
AS 464 Stella Nova, 2 713, 2 427
AS 202 Neptun, 2 133, 2 636
S 456 Anne-Mie, -, 2 471

Svenskägda båtars skarpsillskvoter i Kattegatt och Skagerak 2014, ägda kvoter, landade kvoter, ton

AS 202 Neptun, 114, 114

Svenskägda båtars skarpsillskvoter i Nordsjön 2014, ägda kvoter, landade kvoter, ton

E 532 Rockall, 14 774, –
S 144 Themis, 3 241, 8 806
AS 464 Stella Nova, 2 628, 2 438
L 525 Thingholt, 2 032, 5 041
S 205 Ceton, 814, 5 345
AS 202 Neptun, 217, 1 368
S 264 Astrid, 100, 1 493
S 456 Anne-Mie, -, 7 813

Svenskägda båtars skarpsillskvoter i Östersjön 2014, ägda kvoter, landade kvoter, ton

AS 464 Stella Nova, 3 704, 4 749
S 144 Themis, 3 641, 4 052
S 205 Ceton, 3 000, 4 059
E 532 Rockall, 2 980, –
L 525 Thingholt, 1 645, –
S 264 Astrid, 778, –
S 456 Anne-Mie, -, 3 099
AS 202 Neptun, -, 2 254 (1 608+646)

Endast 4 andra danska båtar har större tobiskvot än Rockall och 4 andra danska båtar har mer än Thingholt men mindre än Rockall.

I Skagerak och Kattegatt finns det mängder med danska båtar som har större skarpsillskvoter än Neptun. I Nordsjön finns det dock ingen som innehar fler kvoter (fiskerättigheter) än Rockall, dock ytterligare tolv båtar som innehar mer än Themis.

I Östersjön domineras skarpsillsfisket under dansk flagg av svenska båtar. Ingen annan båt innehar mer fiskerättigheter (kvoter) än Thingholt, den femte största svenskägda båten vad det gäller innehav av fiskerättigheter för skarpsill i Östersjön.

Svenskägda båtars kvoter på vitlinglyra 2014, ägda kvoter, landade kvoter, ton

L 525 Thingholt, 19 168, 495
S 144 Themis, 3 781, –
E 532 Rockall, 2 837, 20
AS 202 Neptun, -, 955
S 456 Anne-Mie, -, 430
S 264 Astrid, -, 46

Svenskägda båtars kvoter på blåvitling 2014 i EU-zonen, ägda kvoter, landade kvoter, ton

E 532 Rockall, 1 338, 49
L 525 Thingholt, 992, –
S 264 Astrid, 26, 13
AS 464 Stella Nova, 3, –
S 144 Themis, 2, –

Svenskägda båtars kvoter på trynfisk 2014, ägda kvoter, landade kvoter, ton

E 532 Rockall, 532, –

Thingholt är utan konkurrens den största innehavaren av fiskerättigheter på vitlinglyra i Danmark. Ingen annan båt har över 10 000 ton. Det finns dock ytterligare sex båtar som innehar större fiskerättigheter än Themis. När det gäller blåvitling har 5 andra båtar större fiskerättigheter än Rockall och för trynfisk är Rockall den båt som innehar minst kvoter av de totalt 7 båtar som innehar kvoter. Endast två båtar har än så länge redovisat fångster av trynfisk.

Svenskägda båtars kvoter på NVG-sill 2014, ägda kvoter, landade kvoter, ton

S 264 Astrid, 2 180, –

Svenskägda båtars kvoter på nordsjösill 2014, ägda kvoter, landade kvoter, ton

S 264 Astrid, 12 183, 6 670
E 532 Rockall, 9 541, 10 379
S 205 Ceton, 816, –
S 144 Themis, 783, 766
AS 464 Stella Nova, 408, 392

Svenskägda båtars kvoter på sill i Skagerak och Kattegatt 2014, ägda kvoter, landade kvoter, ton

S 144 Themis, 1 444, 1 437
E 532 Rockall, 849, –
AS 202 Neptun, 834, 815
S 264 Astrid, 629, –
S 456 Anne-Mie, 416, 400
AS 464 Stella Nova, 313, 275
S 205 Ceton, 208, –

Svenskägda båtars kvoter på sill i västra Östersjön 2014, ägda kvoter, landade kvoter, ton

S 144 Themis, 84, –
AS 464 Stella Nova, 15, –

Svenskägda båtars kvoter på sill i östra Östersjön 2014, ägda kvoter, landade kvoter, ton

AS 464 Stella Nova, 10, –

Svenskägda båtars kvoter på makrill 2014 i EU-zonen, ägda kvoter, landade kvoter, ton

S 264 Astrid, 953, 2 181
E 532 Rockall, 232, 1 683

6 danska båtar har rättigheter på NVG-sill (Atlantoskandisk sill), av dem så innehar Astrid de fjärde största rättigheterna. Inga fångster av NVG-sill har redovisats än. Två båtar har större fiskerättigheter på Nordsjösill än vad Astrid har, ytterligare en har större rättigheter än Rockall medan ytterligare 8 båtar innehar fler rättigheter än Ceton. För sill i Skagerak och Kattegatt gäller att en båt har större innehav av fiskerättigheter än Themis och ytterligare två har större än Rockall och Neptun. De svenskägda båtarnas innehav av fiskerättigheter på sill i Östersjön är litet och försumbart förutom Themis rättigheter i västra Östersjön som är de 12:e största.

När det gäller makrill så innehar 7 båtar större rättigheter än Astrid och Rockall. Alla båtar utom tre med fiskerättigheter för makrill har fiskat mer än vad de har rättigheter till och det är antagligen en följd av att det inte finns nån överenskommelse om TAC för makrill. En del båtar har fiskat mångdubbelt mer.

Fisket på vitlinglyra har precis börjat och fiske på skarpsill och sill pågår fram till årsskiftet. För sill gäller kanske främst fiske av NVG-sill framöver. Makrillfisket är snart avslutat och tobisfisket är avslutat sen länge. Uppgifter om eventuella kvoter och landningar av lodda saknas.

Förutom de pelagiska fiskerättigheter (kvoter) som tas upp här har också en del av de svenskägda fiskebåtarna kvoter inom det demersala fisket. S 144 Themis har kvoter på kräfta och torsk med mera, AS 464 Stella Nova bland annat på torsk och kolja och E 532 Rockall har kvoter på torsk. Dessutom finns det en svenskägd båt, S 158 Saron, som bara har kvoter på demersala arter, de viktigaste fiskerättigheterna i det fallet handlar om räka. Themis är på samma sätt som de svenskflaggade Svanen och Rossö en traditionell Röröbåt genom att det fiske som bedrivs är blandat. Mer om det demersala fisket med svenskägda båtar under dansk flagg på annan plats.

Rent generellt är det så att Johanssonägda båten S 456 Anne-Mie inte har några egna fiskerättigheter (kvoter) utan har fiskat på inhyrda kvoter, sannolikt i huvudsak fiskerättigheter som innehas av andra Johansson-båtar som Rockall och Thingholt som ofta fiskar betydligt mindre än de fiskerättigheter de har tillgång till.  Familjens Claesons Ceton och Andesrssons Neptun har förhållandevis små fiskerättigheter och har fiskat betydligt mer, dvs de har i huvudsak fiskat på inhyrda fiskerättigheter. Sammantaget hör familjen Johansson till de allra största innehavarna av fiskerättigheter i Danmark.

De flesta båtar har helt eller nästan helt svensk besättning, men Thingholt och Rockall har enligt uppgift i allmänhet dansk besättning. Jag har dock träffat svenska fiskare som arbetat på Thingholt så helt entydigt danska besättning är det nog inte alltid.

Jämför gärna med vilka som har fiskerättigheter i det pelagiska fisket i Sverige och hur mycket de båtar som har mest pelagiska fiskerättigheter i Danmark har.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!

2 svar på ”Svenskt pelagiskt fiske med dansk flagg år 2014”

Kommentarer är stängda.