Svenskt pelagiskt fiske 2014

För ett år sen fanns det 39 svenska fiskebåtar med individuella överförbara fiskerättigheter (TFC, tidigare ITQ) i det pelagiska fisket i Sverige. Det var en kraftig minskning efter att systemet med TFC infördes. Minskningen av antalet båtar har fortsatt och i år finns det 35 båtar som innehar individuella överförbara fiskerättigheter i det pelagiska fisket. av de 35 båtarna hör 12 hemma i Östersjön och resten på Västkusten, alla utom 2 av dessa i Göteborgsområdet.

De båtar som sålt sina kvoter och försvunnit ur det pelagiska fisket sen förra året är GG 352 Veronica av Fiskebäck, GG 562 Randi, LL 338 Ternö, LL 377 Canopus, VG 945 Stjärnvik och VY 222 Mikadon. Några båtar som inte hade några kvoter året innan har köpt kvoter, det är GG 330 Carmona, en stor ny fin båt, och GG 318 Dyning som ägs av familjen Bryngeld som dessutom har köpt en ny stor båt som dock i nuläget inte har några fiskerättigheter i det pelagiska fisket. En båt som finns upptagen i listan över fiskebåtar med överförbara fiskerättigheter är GG 850 Odeskär som bara innehar rättigheter till ton makrill. Numera är det en mycket liten båt och den används inte till nåt annat pelagiskt fiske.

De viktigaste fiskarterna inom det pelagiska fisket är sill, skarpsill, tobis och makrill. Andra arter är oväsentliga ur svenska synvinkel, men små eller mycket små fiskerättigheter (i vardagligt tal kallat kvoter) på taggmakrill och vitlinglyra. När det gäller kvoter på blåvitling visar listorna på individuella innehavarae av fiskerättigheter på att tre båtar har mycket små kvoter. Då den svenska kvoten år 2013 var 4 638 ton så inställer sig en undran om vilka båtar som fiskar denna fisk. 2013 redovisades att GG 203 Ginneton innehade fiskerättigheter på 563 ton blåvitling men för 2014 redovisas bara 10 ton. Sannolikt är det väl fel i den sammanställnigng jag erhållit från Havs- och vattenmyndigheten. Huvuddelen av kvoterna för sill och skarpsill finns i Östersjön medan fiskerättigheter på övriga arter finns i Västerhavet.

Fördelningen av sillkvoter i ton på havsområde/bestånd

Skagerak/Kattegatt, 13 463
Skagerak/Kattegatt/Nordsjön, 9 666
Nordsjön-H, 730
Nordsjön, 5 692
Norsk ekonomisk zon, 857
Västra Östersjön, 1 059
Östra Östersjön, 37 195
Norra Östersjön, 4 998

Fördelningen av skarpsillskvoter i ton

Skagerak, 7 671
Östersjön, 45 916

Fördelningen av makrillkvoter i ton

Nordsjön/Skagerak, 4 192
Norsk ekonomisk zon, 241

Fördelningen av tobiskvoter i ton på delområden i Nordsjön

Nordsjön 1, 5 099
Nordsjön 2, 167
Nordsjön 3, 13 073
Nordsjön 4, 126
Nordsjön 5, 0
Nordsjön 6, 1
Nordsjön 7, 0

När det gäller den sillkvot i Västerhavet (Kattegatt, Skagerak, Nordsjön) som ingår i systemet med överförbara fiskerättigheter så är den totalt 30 408 ton. Av detta innehar GG 764 Astrid (familjen Johansson på Rörö) 9 192 ton, dvs cirka 30,2%. En annan Johanssonägd båt, GG 77 Falken, innehar en mindre del, 248 ton eller 0,8%. Total innehar familjen Johansson därmed 31% av sillkvoten i Västerhavet. 17 båtar innehar fiskerättigheter för sill i Västerhavet. 4 av dem är från Rörö eller ägda av röröfiskare. Förutom de två redan nämnda är det GG 39 Rossö som innehar rättigheter till 563 ton (1,9%) och GG 840 Svanen med 691 ton (2,3%). Totalt innehar båtar och fiskare från Rörö därmed 35,2% av fiskerättigheterna för sill i Västerhavet inom systemet med TFC.

10 största innehavarna av fiskerättigheter för sill i Västerhavet, i ton

GG 764 Astrid, 9 192 (30,2%), Rörö, Astrid Fiske AB
GG 438 Clipperton, 2 784 (9,2%), Donsö, AB Clipperton
GG 204 Tor-ön, 2 502 (8,2%), Fiskebäck, Torönland HB
GG 207 Torland, 2 457 (8,1%), Fiskebäck, Torönland HB
GG 778 Lövön, 2 003 (6,6%), Rönnäng, Lövön AB
GG 206 Ahlma, 1 909 (6,3%), Önnered, Ahlma Fiskeri AB
GG 203 Ginneton, 1 819 (6,0%), Fiskebäck, Fiskeri AB Ginneton
GG 218 Västfjord, 1 719 (5,7%), Fotö, Västfjord Fiskeri AB
GG 229 Bristol, 1 574 (5,2%), Göteborg, Bristol Fiske AB
GG 683 Rön, 697 (2,3%), Fiskebäck, Alfhild Fiskeri AB

Torönland HB (familjen Ahlström) innehar sammanlagt 16,3%, ungefär hälften av Johanssons andel. Fiskebäcksbåtar innehar totalt cirka 31% av fiskerättigheterna för sill i Västerhavet. Båtar som innehar mindre än 1 000 ton och inte har kvoter för skarpsill eller kvoter för pelagiskt fiske i Östersjön eller rättigheter att ägna sig åt annat fiske kan bara fiska begränsade perioder under året. Det handlar då alltså inte om heltidsfiske.

Skarpsillsfisket i Västerhavet är på samma sätt dominerat av familjen Johansson och deras båtar. Den totala skarpsillskvoten i Västerhavet är 7 671 ton och familjen Johanssons båtar innehar rätten att fiska 42,3% av det, Lövön har rättigheter till 18,7% medan familjen Ahlströms båtar innehar rätten till 8,8%. Röröfiskare innehar totalt 47,5% av alla fiskerättigheter för skarpsill i Västerhavet.

10 största innehavarna av fiskerättigheter för skarpsill i Västerhavet, i ton

GG 77 Falken, 2 094, Rörö, Astrid Fiske AB
GG 778 Lövön, 1 433, Rönnäng, Lövön AB
GG 764 Astrid, 1 150, Rörö, Astrid Fiske AB
GG 218 Västfjord, 427, Fotö, Västfjord Fiskeri AB
GG 204 Tor-ön, 337, Fiskebäck, Torönland HB
GG 207 Torland, 336, Fiskebäck, Torönland HB
GG 229 Bristol, 323, Göteborg, Bristol Fiske AB
VG 59 Lipton, 264, Träslövsläge, Carlsson & Gunnarsson
GG 690 Vingasand, 239, Fiskebäck, Daniel Johnsson m.fl.
GG 840 Svanen, 205, Rörö, Svanen Fiskeri AB

Större innehavare av makrillkvoter i ton

GG 764 Astrid, 1 608 (36,3%)
GG 203 Ginneton, 1 215 (27,4%)
GG 204 Tor-ön, 877 (19,8%)
GG 207 Torland, 511 (11,5%)
GG 438 Clipperton, 182 (4,1%)

För övrigt finns det 5 båtar som har makrillkvoter, mycket små sådana. Den totala kvoten för makrill är 4 433 ton. Ahlströms innehar totalt 31,3% jämfört med Johanssons 36,3%.

Vad det gäller det fjörde viktiga fisket i Västerhavet, tobisfisket, så dominerar inte familjen Johansson och Röröfiskare detta. Total tobiskvot inom systemet med TFC är 18 466 ton.

Innehavare av tobiskvoter i ton

GG 438 Clipperton, 3 398, Donsö, AB Clipperton
GG 778 Lövön, 3 170, Rönnäng, Lövön AB
GG 206 Ahlma, 3 030, Önnered, Ahlma Fiskeri AB
GG 158 Sunnanland, 2 131, Fiskebäck, familjen Axelsson
GG 207 Torland, 1 377, Fiskebäck, Torönland HB
GG 203 Ginneton, 1 345, Fiskebäck, Fiskeri AB Ginneton
GG 229 Bristol, 1 265, Göteborg, Bristol Fiske AB
GG 218 Västfjord, 1 222, Fotö, Västfjord Fiskeri AB
GG 764 Astrid, 1 104, Rörö, Astrid Fiske AB

GG 438 Clipperton innehar också rättigheter till 780 ton annan industrifisk. Av de fiskebåtar som innehar fiskerättigheter i Västerhavet inom det pelagiska TFC-systemet har GG 39 Rossö, GG 740 Svanen och GG 77 Falken, samtliga Röröbåtar, också efforttillstånd för fiskfiske och innehar rättigheter att fiska kräfta med ristförsedd trål. GG 318 Dyning, GG 683 Rön och GG 690 Vingasand, samtliga från Fiskebäck, har för små kvoter för att fiska året runt. Sannolikt gäller det också GG 236 Glittvåg, också från Fiskebäck. De deltar bara i pelagiskt fiske. Ägarna av GG 690 Vingasand äger också den lilla båten GG 78 Silverland som innehar en mycket liten överförbar fiskerättighet på 3 ton skarpsill i Västerhavet.

När det gäller Östersjän är kvoterna för sill och skarpsill mycket större där. Inom TFC-systemet är det färför många fler båtar som har kvoter i Östersjön än i Västerhavet. Totalt har 28 båtar individuella fiskerättigheter för sill och skarpsill i Östersjön. Av dessa hör 12 stycken hemma på Östkusten och resten på Västkusten. Bland de tio största innehavarna av sillkvoter respektive skarpsillskvoter finns ingen båt från Östersjökusten. Istället domineras det pelagiska fisket i Östersjön av fiskare från Fiskebäck.

10 största innehavarna av fiskerättigheter för sill i Östersjön, i ton

GG 204 Tor-ön, 5 439 (12,6%), Fiskebäck, Torönland HB
GG 203 Ginneton, 3 924 (9,1%), Fiskebäck, Fiskeri AB Ginneton
GG 158 Sunnanland, 3 522 (8,1%), Fiskebäck, familjen Axelsson
GG 438 Clipperton, 3 455 (8,0%), Donsö, AB Clipperton
GG 207 Torland, 3 207 (7,4%), Fiskebäck, Torönland HB
GG 218 Västfjord, 2 941 (6,8%), Fotö, Västfjord Fiskeri AB
GG 229 Bristol, 2 814 (6,5%), Göteborg, Bristol Fiske AB
GG 206 Ahlma, 2 250 (5,2%), Önnered, Ahlma Fiskeri AB
GG 778 Lövön, 2 012 (4,6%), Rönnäng, Lövön AB
GG 330 Carmona, 1 769 (4,1%), Dyrön, Båt GG 330 Carmona AB

Den totala sillkvoten som ingår i TFC-systemet i Östersjön är 43 252 ton. Av detta innehar Torönland HB 20%. Fiskebäckare (inklusive Ahlma från Önnered) innehar totalt fiskerättigheter motsvarande 46,8%. Förutom de i tabellen nämnda båtarna inkluderar det också GG 236 Glittvåg, GG 683 Rön och GG 690 Vingasand.

10 största innehavarna av fiskerättigheter för skarpsill i Östersjön, i ton

GG 438 Clipperton, 4 456 (9,7%), Donsö, AB Clipperton
GG 158 Sunnanland, 4 421 (9,6%), Fiskebäck, familjen Axelsson
GG 204 Tor-ön, 4 360 (9,5%), Fiskebäck, Torönland HB
GG 207 Torland, 4 356 (9,5%), Fiskebäck, Torönland HB
GG 203 Ginneton, 4 067 (8,8%), Fiskebäck, Fiskeri AB Ginneton
GG 778 Lövön, 3 180 (6,9%), Rönnäng, Lövön AB
GG 218 Västfjord, 2 702 (5,9%), Fotö, Västfjord Fiskeri AB
GG 330 Carmona, 2 541 (5,5%), Dyrön, Båt GG 330 Carmona AB
GG 206 Ahlma, 2 459 (5,4%), Önnered, Ahlma Fiskeri AB
GG 229 Bristol, 2 332 (5,1%), Göteborg, Bristol Fiske AB

Exakt samma båtar som dominerar sillfisket i Östersjön dominerar också skarpsillsfisket.Total skarpsillskvot i Östersjön inom TFC-systemet är 45 916 ton. Familjen Ahlströms Torönland HB innehar 19% av fiskerättigheterna för skarpsill inom TFC-systemet i Östersjön. Fiskebäckare innehar totalt 45,7% av fiskerättigheterna för skarpsill i Östersjön.

Utöver det pelagiska fisket med individuella överförbara fiskerättigheter så är en del av de pelagiska kvoterna avsatt till kustfiskebåtar. I Bohuslän och Halland gäller det 1,5% av den totala svenska sillkvoten i Västerhavet (2014 var det 304 ton), 4% av den svenska skarpsillskvoten i Västerhavet (337 ton år 2013) och 5,5% av den svenska makrillkvoten (386 ton år 2014). Fiske på kustkvoten får inte bedrivas med trål i Kattegatt och Skagerak. Kustkvoten i Östersjön är betydligt större och där får det också fiskas med trål. Kustkvoten för sill i norra Östersjön är 10 000 ton år 2014, 703 ton i västra Östersjön och 1 155 ton i östra Östersjön. Kustkvoten för skarpsill Östersjön år 2014 är 484 ton.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,