Knak och kompanjoner

Leif Knak, Andi Knak, FRM Pedersen och Rene Røn Fiskeri ApS (René Røn) äger den danska industritrålaren L 441 Allesøe som är inriktad på att fiska tobis, skarpsill (brisling) och vitlinglyra (sperling), i Danmark kallat industrifiske, i Sverige foderfiske. Dessa fiskarter används främst för framställning av fiskmjöl och fiskolja. L 441 Allesøe är på 570 ton. Förutom Allesøe äger de (med undantag av Pedersen) också en mycket liten fiskebåt, L 811 Mini Knak.

I år, 2014, har ägargruppen bakom Allesøe  köpt ytterligare en industritrålare, från Norge, det handlar om H 78 B Bømmelhav på 855 bruttoton. Den ska också användas i fiske efter tobis, brisling (skarpsill) och sperling (vitlinglyra).

Bømmelhav

Johan Feyer, senare Bømmelhav

Leif Knak sitter också i styrelsen för Triple Nine (999), ett företag som tillverkar och säljer fiskmjöl, fiskolja och foder för fiskodlingar, svinuppfödning med mera. Han sitter också i styrelsen för olika dotterbolag i Triple Nine-koncernen och Fiskeriselskabet Strandir ApS som äger en liten fiskebåt, L 48 Strandir.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,