Kanske en stor del av de engelska kvoterna , men inte av de brittiska

Enligt Greenpeace ska en engelsk fiskebåt, ägd av ett nederländskt företag äga 23% av de engelska fiskekvoterna. Det handlar om Cornelis Vrolijk FZN. Uppgiften är dock ganska ointressant. Den handlar nämligen bara om de engelska kvoterna, inte om de brittiska kvoterna.

Cornelis Vrolijk är en pelagisk trålare så det handlar främst om pelagiska fiskerättigheter, dvs i huvudsak makrill och sill. Den överväldigande majoriteten av dessa kvoter hör hemma i Skottland och på Shetland, inte I England. Den enskilt största kvotinnnehavaren är dock Cornelis Vrolijk som innehar cirka 6 % av de brittiska kvoterna. Ett nordirländskt företag med fiskebåten Voyager innehar cirka 5%. De tio största kontrollerar cirka 32% av de sammanlagda kvoterna. Resterande åtta företag på tio-i-topplistan är skotska och shetländska.

Cornelis Vrolijk

Cornelis Vrolijk

Uppgiften som Greenpeace sprider är därför på många sätt missvisande. Det är därför tråkigt att den stora norska fiskeritidningen Fiskeribladet Fiskaren väljer att sprida dessa uppgifter vidare. Speciellt när de är så lätta att kontrollera. Det är bara att leta upp uppgifterna på brittiska myndigheters hemsidor. Eller läsa vad jag skrivit, då jag redan gjort jobbet. Dessutom skriver de att det handlar om de brittiska kvoterna. Något som alltså är helt felaktigt. För mig är det obegripligt att en stor tidning som FIskeribladet är så dåliga på att kontrollera fakta och dessutom är jag ytterst besviken på journalister som okritiskt sprider tveksamma och ointressanta uppgifter som härstammar från Greenpeace och dessutom förvanskar dem.  Nils Torsvik borde skämmas.  För att sprida tveksamma uppgifter och för att inte kontrollera fakta ordentligt. Cornelis Vrolijk kontrollerar inte 23% av de brittiska kvoterna, men däremot 23% av de engelska. Något som bekräftas av MMO som sköter bl.a. fisket runt Englands och Wales kuster, däremot inte fisket runt Skottland.

Torsviks artikel i Fiskeribladet Fiskaren visar dock på en annan apsekt av frågan som Greenpeace väljer att förbigår. Nämligen att de små kustfiskebåtarna inte på något sätt kan gynnas om Cornelis Vrolijk innehade mindre kvoter. Cornelis Vrolijk fiskar långt ute tillhavs och konkurrerar inte på något sätt med kustfisket. Det framgår också av Torsviks artikel och det är bra. Stora pelagiska fiskebåtar står inte i motsättning till kustfiske. Det visar utvärderingar av överförbara fiskerättigheter i Danmark och Sverige mycket klart.

Fiskeribladet Fiskarens tveksamma faktakontroll och Greenpeace propagandamässiga och ytterst tveksamma påståenden visar på en oseriös inställning till yrkesfiske. Att Greenpeace ljuger och glider på sanningen förvånar mig dock inte längre.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!