Största innehavare av fiskerättigheter för industrifisk i Danmark 2016

Industrifisk är fisk som fiskas för att användas till fiskmjöl, fiskolja och djurfoder. I danska vatten handlar det om brisling (skarpsil)l, tobis, sperling (vitlinglyra) och dessutom fiskas sill i Östersjön för det ändamålet liksom hästmakrill (taggmakrill), blåvitling och havgalt (trynfisk) i västliga vatten. Danska båtar fiskar också lodda vid Grönland. Loddan omfattas inte av systemet med individuella överförbara fiskerättigheter och finns inte med i detta inlägg. Sillen är redovisad i ett inlägg om pelagiskt fiske. Under 2016 har det inte funnits några fiskerättigheter (kvoter) på tobis att tala om så för tobis redovisar jag 2015.

De stora innehavarna av rättigheter att fiska industrifisk är inte alltid de som fiskar mest. En mycket stor del av industrifisken hyrs ut till fiskare och fiskeriföretag som inte har några egna fiskerättigheter. De exakta siffrorna är lite osäkra på grund av avrundningar i flera led, men storleksordningen är korrekt.

L 303 Ariadne

L 303 Ariadne. Bild: erwin willemse

Fiskerättigheter brisling Nordsjön (2016), fiskebåt, ton, ägare

L 303 Ariadne, 25 666, Nordic Pelagic A/S
S 264 Astrid, 23 099, Astrid Fiskeri A/S (Astrid Fiske AB, Sverige)
S 349 Gitte Henning, 21 046, Gitte Henning A/S (Kjeldsen)
HG 264 Ruth, 20 473, Rederiet Ruth A/S
L 25 Aslan, 18 813, Fiskeriselskabet 2bis ApS (TripleNine)
HG 265 Asbjørn, 17 153, Asbjørn ApS
E 532 Rockall, 14 940, Astrid Fiskeri A/S (Astrid Fiske AB, Sverige)
HG 333 Isafold, 13 833, PR HG 333 Isafold
L 573 Hallingsø, 13 556, Knak
HG 62 Beinur, 12 726, Tindskard
E 727 Jette Kristine, 12 726, Jette Kristine E 727 ApS
S 205 Ceton, 11 066, Gifico ApS (Fiskeri AB Ginneton, Sverige)
RS 2 Lukas-Silas, 10 513, Themis Fiskeri AB (Sverige)
HG 63 Brestur, 9 683, Tn Hirtshals ApS (Tindskard)
AS 464 Stella Nova, 9 130, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS (Stella Nova Fiskeri AB)

Fiskerättigheter brisling Skagerak/Kattegatt (2016), fiskebåt, ton, ägare

FN 384 Silvervåg, 2 752, Godtliebsen
S 349 Gitte Henning, 1 627, Gitte Henning A/S (Kjeldsen)
FN 87 Tante, 1 527, Klitlund
HM 379 Lingbank, 1 266, Lingbank Fiskeri ApS
HG 62 Beinur, 864, Tindskard
FN 267 Emilie, 844, Klitlund
S 549 Birgitte, 784, August A/S (Kjeldsen)
L 224 Maja Hametner, 723, John-Anker Hametner Larsen
R 355 Trine Louise, 623, Cyrano II ApS
S 206 Ahlma-West, 603, Ahlma Danmark ApS (Ahlma Fiskeri AB)
S 264 Astrid, 502, Astrid Fiskeri A/S (Astrid Fiske AB, Sverige)
S 144 Themis, 502, Themis Fiskeri A/S (Themis Fiskeri AB, Sverige)

Fiskerättigheter brisling Östersjön (2016), fiskebåt, ton, ägare

S 264 Astrid, 2 516, Astrid Fiskeri A/S (Astrid Fiske AB, Sverige)
S 144 Themis, 2 516, Themis Fiskeri A/S (Themis Fiskeri AB, Sverige)
L 49 Lasse, 2 516, Nordstrand Fiskeri ApS (Kjeldsen)
AS 464 Stella Nova, 2 415, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS (Stella Nova Fiskeri AB)
HG 62 Beinur, 1 225, Tindskard
RS 2 Lukas-Silas, 906, Themis Fiskeri AB (Sverige)
HG 333 Isafold, 889, PR HG 333 Isafold
E 532 Rockall, 654, Astrid Fiskeri A/S (Astrid Fiske AB, Sverige)
ND 14 Nanna, 621, Gitte Henning A/S (Kjeldsen)

S 144 Themis

S 144 Themis. Bild: DPPO

Fiskerättigheter sperling (2016), fiskebåt, ton, ägare

E 532 Rockall, 16 298, Astrid Fiskeri A/S (Astrid Fiske AB, Sverige)
HG 265 Asbjørn, 10 723, Asbjørn ApS
S 264 Astrid, 9 650, Astrid Fiskeri A/S (Astrid Fiske AB, Sverige)
HG 62 Beinur, 8 471, Tindskard
R 500 Sophia Hametner, 8 256, John-Anker Hametner Larsen
E 727 Jette Kristine, 7 506, Jette Kristine E 727 ApS
L 207 Nordkap II, 7 184, John-Anker Hametner Larsen
E 349 Cattleya, 6 005, Cattleya A/S
L 811 Mini-Knak, 5 576, Knak
S 349 Gitte Henning, 4 825, Gitte Henning A/S (Kjeldsen)
S 144 Themis, 4 503, Themis Fiskeri A/S (Themis Fiskeri AB, Sverige)
HG 63 Brestur, 3 538, Tn Hirtshals ApS (Tindskard)
L 526 Lonny Hedvig, 3 431, Schmidt
RS 2 Lukas-Silas, 2 144, Themis Fiskeri AB (Sverige)
L 573 Hallingsø, 1 287, Knak
S 206 Ahlma-West, 1 072, Ahlma Danmark ApS (Ahlma Fiskeri AB)

Fiskerättigheter hästmakrill (2016), fiskebåt, ton, ägare

E 349 Cattleya, 3 981, Cattleya A/S
S 264 Astrid, 3 345, Astrid Fiskeri A/S (Astrid Fiske AB, Sverige)
HG 264 Ruth, 2 455, Rederiet Ruth A/S

Fiskerättigheter blåvitling EU och Färöarna (2016), fiskebåt, ton, ägare

HG 265 Asbjørn, 10 156, Asbjørn ApS
S 349 Gitte Henning, 8 547, Gitte Henning A/S (Kjeldsen)
HG 264 Ruth, 7 803, Rederiet Ruth A/S
HG 62 Beinur, 3 005, Tindskard
S 264 Astrid, 2 804 Astrid Fiskeri A/S (Astrid Fiske AB, Sverige)
HG 333 Isafold, 1 711, PR HG 333 Isafold

Fiskerättigheter havgalt (2016), fiskebåt, ton, ägare

S 349 Gitte Henning, 3 526, Gitte Henning A/S (Kjeldsen)
E 349 Cattleya, 2 166, Cattleya A/S
HG 333 Isafold, 2 113, PR HG 333 Isafold
HG 62 Beinur, 1 235, Tindskard
HG 265 Asbjørn, 628, Asbjørn ApS
HG 264 Ruth, 607, Rederiet Ruth A/S

Slutligen har vi tobis. För att få en bättre bild så har jag här använt 2015 års kvot, men 2016 års fördelning på båtar och företag. De exakta siffrorna är därmed inte korrekta, men de ger en bättre bild av normalläget än om jag räknat på kvoten år 2016.

HG 264 Ruth

HG 264 Ruth. Bild: Willem Harlaar

Fiskerättigheter tobis (2015), fiskebåt, ton, ägare

HG 264 Ruth, 26 713, Rederiet Ruth A/S
S 264 Astrid, 25 851, Astrid Fiskeri A/S (Astrid Fiske AB, Sverige)
HG 333 Isafold, 22 979, PR HG 333 Isafold
S 349 Gitte Henning, 22 404, Gitte Henning A/S (Kjeldsen)
HG 265 Asbjørn, 20 681, Asbjørn ApS
E 349 Cattleya, 16 085, Cattleya A/S
S 205 Ceton, 14 362, Gifico ApS (Fiskeri AB Ginneton, Sverige)
HG 62 Beinur, 13 500, Tindskard
HG 63 Brestur, 12 926, Tn Hirtshals ApS (Tindskard)
E 727 Jette Kristine, 10 053, Jette Kristine E 727 ApS
AS 464 Stella Nova, 6 032, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS (Stella Nova Fiskeri AB)
E 532 Rockall, 5 745, Astrid Fiskeri A/S (Astrid Fiske AB, Sverige)
L 303 Ariadne, 5 745, Nordic Pelagic A/S
HG 200 Gullfinnur, 5 457, Rederiet Ruth A/S
L 25 Aslan, 5 170, Fiskeriselskabet 2bis ApS (TripleNine)

När det gäller brisling, tobis och sperling spelar svenskägda båtar och företag en större roll än för annan industrifisk och pelagisk fisk. Speciellt framstår Astrid-koncernen som en stor innehavare av fiskerättigheter.

Mellan Fiskeriselskabet 2 Bis ApS, Triple Nine och Jette Kristine E 7272 ApS finns det en del ägarmässiga samband som är intressanta. Familjen Henning Kjeldsen äger flera fiskeriföretag och det har jag markerat i tabellerna.

Industrifiskrättigheterna är mer spridda än de pelagiska fiskerättigheterna.

Fiskerättigheter brisling Nordsjön (2016), företag, ton, ort, ägare

Astrid Fiskeri A/S , 38 040, Skagen, Astrid Fiske AB (Johansson, Rörö, Sverige)
Nordic Pelagic A/S, 27 470, Thyborøn, Bolt
Tindskard, 22 409, Hirtshals
Kjeldsen, 21 046, Skagen
Rederiet Ruth A/S, 20 473, Hirtshals, Madsen
Fiskeriselskabet 2bis ApS, 18 813, Thyborøn, TripleNine
Themis Fiskeri, 17 185, Thyborøn, Themis Fiskeri AB (Ryberg, Rörö, Sverige)
Asbjørn ApS, 17 153, Hirtshals, Magnusen
PR HG 333 Isafold, 13 833, Hirtshals, Jensen
Knak, 15 096, Thyborøn
Jette Kristine E 727 ApS, 12 726, Esbjerg, Hounisen
Gifico ApS, 11 066, Skagen, Fiskeri AB Ginneton (Claesson, Fiskebäck, Sverige)
John-Anker Hametner Larsen, 10 236, Thyborøn
Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 9 130, Grenå, Stella Nova Fiskeri AB (Bryngelsson, Fotö, Sverige)

Fiskerättigheter brisling Skagerak och Kattegatt (2016), företag, ton, ort, ägare

Godtliebsen, 2 752, Frederikshavn
Klitlund, 2 370, Strandby
Kjeldsen, 2 411, Skagen
Lingbank Fiskeri, 2 200, Hanstholm,Rasmussen
Tindskard, 864, Hirtshals
Cyrano II ApS, 864, Thyborøn, Vendelbo
John-Anker Hametner Larsen, 723, Thyborøn
Ahlma Danmark ApS, 603, Ahlma Fiskeri AB (Ahlström och Magnusson, Fiskebäck, Sverige)
Themis Fiskeri A/S, 522, Thyborøn, Themis Fiskeri AB (Ryberg, Rörö, Sverige)
Astrid Fiskeri A/S, 502, Skagen, Astrid Fiske AB (Johansson, Rörö, Sverige)

Fiskerättigheter brisling Östersjön (2016), företag, ton, ort, ägare

Kjeldsen, 3 506, Skagen
Themis Fiskeri, 3 422, Thyborøn, Themis Fiskeri AB (Ryberg, Rörö, Sverige)
Astrid Fiskeri A/S, 3 170, Skagen, Astrid Fiske AB (Johansson, Rörö, Sverige
Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 2 415, Grenå, Stella Nova Fiskeri AB (Bryngelsson, Fotö, Sverige)
Tindskard, 1 225, Hirtshals
PR HG 333 Isafold, 889, Hirtshals, Jensen
Lingbank Fiskeri, 854, Hanstholm, Rasmussen

Fiskerättigheter sperling (2016), företag, ton, ort, ägare

Astrid Fiskeri A/S, 25 948, Skagen, Astrid Fiske AB (Johansson, Rörö, Sverige)
John-Anker Hametner Larsen, 16 405, Thyborøn
Tindskard, 12 009, Hirtshals
Asbjørn ApS, 10 723, Hirtshals, Magnusen
Jette Kristine E 727 ApS, 7 506, Esbjerg, Hounisen
Knak, 6 862, Thyborøn
Themis Fiskeri, 6 646, Thyborøn, Themis Fiskeri AB (Ryberg, Rörö, Sverige)
Cattleya A/S, 6 005, Esbjerg, Pedersen
Kjeldsen, 4 825, Skagen
Schmidt, 3 431, Thyborøn
Ahlma Danmark ApS, 1 072, Ahlma Fiskeri AB (Ahlström och Magnusson, Fiskebäck, Sverige)

Fiskerättigheter hästmakrill (2016), företag, ton, ort, ägare

Cattleya A/S, 3 981, Esbjerg, Pedersen
Astrid Fiskeri A/S, 3 345, Skagen, Astrid Fiske AB (Johansson, Rörö, Sverige)
Rederiet Ruth A/S, 2 455, Hirtshals, Madsen

Fiskerättigheter blåvitling EU och Färöarna (2016), företag, ton, ort, ägare

Asbjørn ApS, 10 156, Hirtshals, Madsen
Kjeldsen, 8 547, Skagen
Rederiet Ruth A/S, 7 803, Hirtshals, Madsen
Tindskard, 3 005, Hirtshals
Astrid Fiskeri A/S, 2 804, Skagen, Astrid Fiske AB (Johansson, Rörö, Sverige)
PR HG 333 Isafold, 1 711, Hirtshals, Jensen

De största företagen är samma företag som också är störst när det gäller innehav av pelagiska fiskerättigheter. Men det är som fler stora företag som har fiskerättigheter på industrifisk än på sill och makrill. Företag om inte förekommer bland de stora innehavarna av pelagiska fiskerättigheter är John-Anker Hametner Larsen, Tamme Bolt (Nordic Pelagic A/S) och Fiskeriselskabet 2bis ApS.

Fiskerättigheter tobis (2015), företag, ton, ort, ägare

Kjeldsen, 36 478, Skagen
Rederiet Ruth A/S, 32 170, Hirtshals, Madsen
Astrid Fiskeri A/S, 31 596, Skagen, Astrid Fiske AB (Johansson, Rörö, Sverige)
Tindskard, 28 426, Hirtshals
PR HG 333 Isafold, 22 979, Hirtshals, Jensen
Asbjørn ApS, 20 681, Hirtshals, Magnusen
Cattleya A/S, 16 085, Esbjerg, Pedersen
Gifico ApS, 14 362, Fiskeri AB Ginneton (Claesson, Fiskebäck, Sverige)
Knak, 10 915, Thyborøn
Jette Kristine E 727 ApS, 10 053, Esbjerg, Hounisen
John-Anker Hametner Larsen, 7 181, Thyborøn
Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 6 032, Grenå, Stella Nova Fiskeri AB (Bryngelsson, Fotö, Sverige)
Nordic Pelagic A/S, 5 745, Thyborøn, Bolt
Fiskeriselskabet 2bis ApS, 5 170, Thyborøn, TripleNine

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
Gilla Anders Svensson på Patreon!