Ägarförhållandena kring Triple Fish och TripleNine

TripleNine är ett av två stora fiskmjöls- och fiskoljeföretag i Danmark. De har en fabrik i Thyborøn och en mindre anläggning i Esbjerg. Fabriken i Thyborøn är en av världens största fiskmjölsfabriker. Ägandet av företaget och företagen i den koncern som omger TripleNine är dock minst sagt invecklat. Själva moderbolaget i fiskmjölskoncernen är TripleNine Group A/S. Dotterbolag till detta bolag är TripleNine Fish Protein A/S, Vedde AS i Norge, Lota Protein S.A. i Chile, TripleNine Fish Protein South Africa (Pty) Ltd och TripleNine Mauritanie SARL. Vidare äger moderbolaget 50% i norska Norsildmel AS.

TripleNine Fish Protein A/S (kallas ibland TripleNine A/S) är det företag som äger anläggningarna i Thyborøn och Esbjerg. I detta danska företag finns flera minoritetsägare, däribland Hans Espersen Holding ApS (som äger 1,264%), Søren Espersen Holding ApS (1,264%) och Jean Holding ApS (0,864%, Jean Vad Christensen).

Vedde AS driver en fiskmjöls- och fiskoljefabrik i Norge. Lota Protein SA driver en fabrik, fiskeriverksamhet och innehar fiskerättigheter i Chile. Bolaget i Mauretanien handlar med fiskmjöl medan företaget i Sydafrika handlar med fiskmjöl och fiskolja samt är delägare i fiskeriföretag, fiskebåtar och fiskerättigheter i Sydafirka och Namibia. Norsildmel AS är ett försäljningsbolag för fiskmjöl och fiskolja. Vedde As är också delägare i fiskindustriföretaget Fosnavaag Pelagic AS med 29,61% av aktierna. Huvudägare är Nils Sperre Eiendom AS som ägs av familjen Sperre.

TripleNine Group A/S ägs i sin tur till 50% av Triple Fish A/S (detta bolag går också under namnen TripleNine Holding A/S och Triple Fish Holding A/S). Det kan också var så att det sistnämnda bolaget helt äger det sistnämnda bolaget. Jag behandlar dem som samma företag i detta inlägg då det inte har gått att få klarhet i hur det ser ut och benämner företaget Triple Fish A/S. Tidigare ägde Triple Fish också Polar Omega A/S (tidigare TripleNine Pharma A/S) men det bolaget ägs numera av TripleNine Group A/S.

Resterande 50% ägs av norska Koppernæs AS som ägs av flera personer i familjen Koppernæs via holdingbolag. Förutom inom fiskeribranschen har detta bolag investeringar i olika grossister med inriktning på byggindustrin i Norge och Sverige.

Triple Fish A/S är ett företag med bas i Esbjerg. Den enda större ägare jag kunnat hitta är fiskeriföretaget Jette Kristine E 727 ApS som i sin tur ägs till 90% av Niels Hounisen Holding ApS, ett bolag som förstås ägs av Niels Hounisen. Jette Kristine E 727 ApS äger 24,88% av aktierna i Triple Fish. Övriga ägare till Triple Fish har jag inte kunnat identifiera men de finns säkerligen reprsenterade bland de som sitter i företagets styrelse:

Styrelse i Triple Fish, namn, andra uppdrag

René Hovgaard Schmidt, Fiskeriselskabet 2bis ApS, Thyborøn Havns Fiskeriforening A/S
Karl Kenneth Vinther Iversen, TripleNine Group A/S
Anker Ditlev Mejnertz, TripleNine Group A/S
Leif Knak, Fiskeriselskabet Strandir ApS
Holger Lodberg, Kirsten Fjord Holding ApS, Fiskeriselskabet 2bis ApS
Niels Arne Hounisen, Jette Kristine E 727 ApS, Niels Hounisen Holding ApS, Fiskeriselskabet Hounisen ApS, Esbjerg Fiskernes Indkøb A.M.B.A, Calypso ApS med flera
Peter Kirk Larsen, Jette Kristine E 727 ApS, TripleNine Group A/S, Calypso ApS och många fler bolag (styrelseproffs och advokat)
Nils Christian Jensen, Amplexa Genetics A/S
Michael Rom Pedersen, Havnens Fiskebod Holding ApS, H.F. Industrifiskehandel ApS, H.F. Transport & Fiskehandel A/S, Dissingdahl Linemuslinger A/S
Kent Sand Kirk, Jette Kristine E 727 ApS, Calypso ApS
Jørgen Ulrik Riise, Lk Harboøre ApS, Mj Holding Thyborøn ApS, Fiskeripuljen Thyborøns Kvoteselskab A/S
Jean Vad Christensen, Jean Holding ApS

Triple Fish A/S är också ägare av 33,33% i Fiskeriselskabet 2bis ApS. TripleNine Group äger också 33,33%. Inte heller i detta bolag har det kunnat klarläggas vem som är innehavare av resten av aktierna. Men styrelsen består av fyra personer varav två också sitter i styrelsen för TripleFish, Holger Lodberg och René Hovgaard Schmidt. De övriga styrelsemedlemmarna är Peter Jensen, VD för TripleNine Fish Protein A/S, och Søren Espersen. Den sistnämnde sitter också i styrelserna för Losseselskabet 999 A/S, WMO Shipping Company A/S och Søren Espersen Holding ApS som äger en minoritetsandel i TripleNine Fish Protein A/S. Det är sannolikt att övriga ägare i 2bis återfinns bland de som sitter eller är representerade i styrelsen, dvs Søren Espersen.

Huvudägare i Losseselskabet 999 A/S verkar TripleNine vara med 54,55% av aktierna men delägare är också Grenaa Lossekompagni ApS. Styrelsen betsår av Jan Kvist Nielsen (Grenå Lossekompagni och Gpg ApS), Søren Espersen och Henrik Sørensen.

Fiskeriselskabet 2bis ApS äger för sin del rätt stora fiskerättigheter för industrifisk och ett par kvotbåtar (E 99 2bis och L25 Aslan). Huvudägaren i Triple Fish A/S, Jette Kristine E 727 ApS är också ägare av stora fiskerättigheter men i motsats till 2bis bedriver företaget också ett aktivt fiske. Av styrelsemedlemmarna i Triple Fish äger Leif Knak (L 441 Allesøe, L 673 Meilsø och L 48 Strandir), René Hovgaard Schmidt (L 526 Lonny Hedvig), Holger Lodberg (RI 457 Kirsten Fjord), och Niels Hounisen (E 727 Jette Kristine) del i fiskebåtar som bedriver ett aktivt fiske. Jean Vad Christensen har tidigare varit ägare av en aktiv fiskebåt vilket också Søren Espersen och Hans Espersen har varit.

Idag är Søren Espersen och Hans Espersen via holdingbolag delägare i WMO Shipping Company A/S (Søren Espersen Holding ApS äger 22,93%, Hans Espersen Holding ApS 19,27%. De andra delägarna med över 5% av aktierna är SHH Esbjerg A/S (21%), Villy Rossen Holding  ApS (15,61%) och Toft Holding A/S (Peter Jensen Toft). WMO Shipping äger 70% av WMO Marine Offshore A/S. Det sistnämnda är ett företag som sysslar med service och transporter för underhåll för vindkraftverk och oljeplattformar. Också Villy Rossen har tidigare varit aktiv fiskare.

De fiskare som har ägarintressen i Triple Fish och därmed också i TripleNine Group A/S har sammanlagt rätt betydande innehav av fiskerättigheter.

Fiskerättigheter, som Jette Kristine E 727 innehar, fiskart och område, ägd kvotandel

E 727 Jette Kristine

E 727 Jette Kristine. Bild: Nikolaj Petersen

Sill i Nordsjön, 2,1%
Sill i Skagerak/Kattegatt,  0,9%
Makrill, 0,5%
Brisling (skarpsill) i Nordsjön 5,6%
Tobis, 3,5%
Sperling (vitlinglyra), 7,0%

Fiskerättigheter, som Fiskeriselskabet 2bis ApS innehar, fiskart och område, ägd kvotandel

Brisling (skarpsill) i Nordsjön 6,8%
Tobis, 1,8%,
Brisling (skarpsill) i Östersjön, 2,6%

Fiskerättigheter, som Leif Knak och kompanjoner innehar, fiskart och område, ägd kvotandel

Brisling (skarpsill) i Nordsjön 5,5%
Tobis, 2,1%
Sperling (vitlinglyra), 1,2%
Torsk västra Östersjön, 0,4%
Torsk östra Östersjön, 2,0%
Torsk Östersjön DØX, 0,4%
Rödspätta Kattegatt, 0,1%
Rödspätta Östersjön, 0,4%
Jomfruhummer (kräfta) Nordsjön, 1,3%
Kulmule (kummel), 0,3%
Pigg- och slätvar, 0,2%

Fiskerättigheter, som Holger Lodberg med familj innehar, fiskart och område, ägd kvotandel

RI 457 Kirsten Fjord

RI 457 Kirsten Fjord. Bild: Ole Christensen

Tobis, 0,5%
Brisling (skarpsill) Nordsjön, 0,1%
Brisling (skarpsill) Skagerak och Kattegatt, 0,1%
Torsk Nordsjön, 0,2%
Rödspätta Nordsjön, 0,8%
Rödspätta Skagerak, 0,2%
Jomfruhummer (kräfta) Nordsjön, 0,2%
Kuller (kolja) Nordsjön, 0,2%
Kulmule (kummel), 0,1%
Pigg- och slätvar, 0,6%

Fiskerättigheter, som Hovgaard Schmidt innehar, fiskart och område, ägd kvotandel

Sperling (vitlinglyra), 3,2%

L 526 Lonny Hedvig som familjen Hovgaard Schmidt äger fiskar dock mycket mer än vad deras fiskerättigheter motsvarar.

Källor (förutom länkat): Årsräkenskaper från virk.dk och andra liknande sajter och NaturErhvervsstyrelsens fiskeristatistik.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!