Operation Trawler – avslöjandet av omfattande svartfiske i Skottland

I mitten av 2000-talet höjdes misstankar om att ett omfattande illegalt fiske ägde rum i den skotska pelagiska flottan. Det hävdades att det landades stora mängder illegalt fångad fisk.

Svart fisk är fisk som fångas, behållas och säljs illegalt, ofta på grund ett fartyg har fångat sin fulla kvot av en viss art, men ändå fortsätter med fisket på arten. Misstankarna ledde till att en operation för att utreda förhållanden i den skotska fiskeindustrin inleddes mellan fiskerikontrollmyndigheter i Skottland och polisen.

Misstankarna riktades snart mot två företag, Fresh Catch i Peterhead och Shetland Catch i Lerwick, på grund av hur deras ekonomi såg ut. Bägge företagen bearbetar fisk som fångats av den pelagiska flottan, men de omsatte mer pengar än vad som kunde förväntas. De betalade skatt på resultat som vida översteg den summa pengar som de kunde ha gjort genom att sälja den legitima mängden fisk.

Ett tredje företag, Alexander Buchan Limited, var misstänkt för påstådda oegentligheter i det sätt som de tog hand om den landade fisken. När undersökningen pågått en tid så upptäckte revisorer snart att Fresh Catch och Shetland båda tjänat miljontals pund som inte motsvarades av lagliga landningar. Enorma mängder svart fisk hade landats på båda fabrikerna. Även hos Alexander Buchan fanns frågetecken att besvara angående landningar av olagligt fångad fisk.

Ytterligare undersökningar bekräftade att alla tre företag hade utfört bedrägeri i industriell skala. Fabrikerna hade arbetat med skeppare som förfalskade loggböcker för att dölja den verkliga mängden fisk de fångade. Vid landningar på Shetland Catch användes separata felställda vågar som underraporterade fångsten. En separat dator undangömd på fabrikens vind räknade ut den verkliga mängden fisk som fångades för att möjliggöra en korrekt svart betalning till fiskeriföretagen.  Ett liknande system var på plats i Fresh Catch fabrik , som också hade ett system av hemliga underjordiska ledningar som användes för att i hemlighet pumpa fisk utan att den passerade vågen och in i fabriksbyggnaden. Det tredje företaget involverade i skandalen, Alexander Buchan Limited, hade lagt till ett extra transportband i sin fabrik

Hundratals illegala landningar av svart fisk hade gjorts under 2000-talet. Vid Shetland Catch hade det landats olaglig fisk till ett värde av 47,5 miljoner pund, vid Fresh Catch för 10,5 och vid Alexander Buchan Limited för 4,8 miljoner pund. Detta hade gett skepparna och fabriksägarna många miljoner pund i svarta inkomster.

Brotten som utreddes begicks åren 2001-2005 och 2012 var det dags för rättegång. 17 män och de tre företagen dömdes till stora böter. De dömda männen var Hamish Slater och Alexander Masson, båda från Fraserburgh, som fick  80 000 respektive 50 000 pund i böter medan Alexander Wiseman från Banff fick 50 000. Victor Buschini från Poulton-le-Fylde i Lancashire dömdes till 70 000 pund i böter.

FR 365 Enterprise

FR 365 Enterprise år 2005. Idag hör båten hemma i Peru. Bild: Doug Paterson

Hamish Slater och Victor Buschini var från Enterprise Fishing Co Ltd, ett företag i vilket Peter & J. Johnstone, dotterbolag till Andrew Marr International, var delägare. Båten företaget ägde var FR 365 Enterprise.

Dessutom dömdes 13 personer från Shetland, Robert Polson, Lerwick, fick 70 000, John Irvine, 80 000, William Williamson, Whalsay, 45 000, Laurence Irvine, Whalsay, 80 000, David Hutchison, Whalsay, och Thomas Eunson, Whalsay, 40 000 vardera. Allister Irvine, Whalsay, och Gary Williamson, Whalsay, fick 35 000 pund i böter per person, George Henry, Bixta, 12 000, John Stewart, Lerwick, 15 000, George Anderson, Whalsay, 12 000 och Colin Leask, Whalsay, samt Allen Anderson, Whalsay, till 3 000 pund vardera.

Allister Irvine och John Irvine är delägare i Zephyr Fishing Co Ltd, George Anderson och Laurence Irvine från Antares Fishing (Whalsay) Co Ltd, Robert Polson och Thomas Eunson från Serene Fishing Co Ltd, George Henry och George Anderson från Adenia Fishing Co Ltd, William Williamson och Gary Williamson från Research Fishing Co Ltd, David Hutchison från Charisma Fishing Co och John Stewart från Fiskebas Fishing Co Ltd.

I maj månad 2012 dömdes Ian Buchan, James Duthie, Stephen Bellany och Oswald McRonald. Ian Buchan var och är fortfarande delägare i MV Quantus Co Ltd som äger PD 379 Quantus. Den andre delägaren i denna fiskebåt är Peter & J. Johnstone Co Ltd.  Bellany är från Unity Fishing Co Ltd och Duthie från Sunbeam Fishing (Fraserburgh) LLP.

Sommaren 2012 erkände ytterligare fyra skeppare att de landat olagligt fångad fisk. Det var Andrew, William, Robert and Peter Tait som äger företaget Klondyke Fishing Co Ltd, ett av det största brittiska fiskeriföretagen och en av den största innehavarna av fiskerättigheter i Storbritannien.

Ytterligare två personer dömdes i september 2012 efter att ha erkänt svartlandningar, det var Ernest och Allan Simpson från Freedom Fish Co Ltd och Shannon Fishing Co Ltd. De äger via de två bolagen FR 224 Christina S tillsammans med Peter & J. Johnstone Co Ltd (Andrew Marr International). Ernest och Allan Simpson fick 65 000 pund var i böter. De två erkände olagliga landningar för värden på cirka 4,7 miljoner pund.

Alla dömda fiskare och företag blev också dömda till att återbetala stora summor vid sidan av de böter de dömdes till. I flera fall handlade det om miljoner pund som skulle återbetalas, i andra falla några hundratusen och i några falla mindre än så. De fick också minskade kvoter, dvs färre FQA-enheter, med mera. Totalt återtog myndigheterna 8,1 miljoner pund och de totalt utdömda böterna var 1,75 miljoner pund.

De flesta stora skotska pelagiska fiskeriföretagen var inblandade i svartlandningarna. Undantagen är främst de utländskt ägda företagen, familjen Buchans Lunar Fishing Co Ltd, Castlehill LLP (familjen West), Mewstead LLP med familjerna Tait och West som ägare samt familjen Whyte med FR 249 Forever Grateful.

FR 224 Christina S

FR 224 Christina S. Bild: Sydney Sinclair

En del av de fiskare som dömdes i svartfiskskandalen deltar idag i kampanjen för att Storbritannien ska lämna EU (Brexit). De beskyller EU för att vara orsaken till att de fått minskade kvoter. Men det är bara dumheter. Anledningarna till att de eventuellt fått minskade kvoter är dels att de dömdes för svartfiske, dels att de kanske även i övrigt skött sina affärer så dåligt att de fått sälja kvoter. EU har inte minskat kvoterna för nåt land eller nån enstaka fiskare i förhållande till andra fiskare och andra länder.

Läs också:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Operation Trawler – avslöjandet av omfattande svartfiske i Skottland”

Kommentarer är stängda.