Barslund Jensen – räkkungen och torskkvoterna

Kristian Barslund Jensen från Svaneke på Bornholm är Danmarks rikaste fiskare och driver ett av Danmarks största fiskeriföretag, Ocean Prawns A/S, som han äger ihop med sina söner Daniel Barslund Jensen och Martin Barslund Jensen som äger 20 % var. Bolaget har sitt huvudkontor i Nexø. I styrelsen för familjeföretaget sitter förutom de tre nämnda familjemedlemmarna också Henrik Espersen, Hanne Grete Jensen och Niels-Ole Hald.

Av andra danska fiskeriföretag är endast Polar Seafood med sin huvudsakliga verksamhet på Grönland är i samma storleksordning som Barslund-Jensens koncern Ocean Prawns A/S. Företaget inklusive helägda dotterbolag har totalt omkring 500 anställda varav cirka 120 i Danmark.

De egna kapitalet i företaget var vid utgången av 2015 hela 728 miljoner DKK, mer än dubbelt så mycket som Gitte Hennings egenkapital.  2016 hade det egna kapitalet ökat till 850 miljoner DKK. Företaget hade bokförda tillgångar i fiskelicenser (fiskerättigheter) för 1,3 miljarder DKK år 2016. Detta inkluderar inte fiskerättigheter i Danmark då de båtar som har sådana delägs av Kristian Barslund Jensen personligen.

När det gäller det kanadensiska räkfisket i Atlanten innehar de 2 av 17 licenser. Fisket bedrivs dels av ett delägt företag, Clearwater Ocean Prawns Canada Joint Venture, vars andra delägare är Clearwater Seafoods Inc vilka tillsammans äger två licenser för räkfiske. Ocean Prawns äger räktrålarna Atlantic Enterprise ( 3 457 bruttoton) och Ocean Prawns (3 751) som förutom de av Clearwater ägda licenserna också fiskar på en tredje licens som ägs av Unaaq Fisheries Inc samt de två egna licenserna som ägs av de två delägda företagen Harbour Grace Shrimp Co Ltd och Pikalujak Fisheries Ltd. Ocean Prawns fiskar därmed på 5 av 17 licenser vilket gör företaget till det största räkfiskeföretaget i Kanada. Båtarna fiskar också grönländsk hälleflundra. De två kanadensiska båtarna sysselsätter närmare 60 personer. Delägare i Harbour Grace Shrimp Co är det isländska företaget Eimskip som också är huvudägare i St. Anthony Coldstore (Eimskip) Inc.

I Estland är Ocean Prawns hälftenägare i Reval Seafoods Oü i vilket islandskägda estniska företaget AS Reyktal  Oü äger den andra hälften. Reval Seafoods har en större räktrålare, Reval Viking på 2 350 bt som fiskar i Barents hav och andra delar av Nordatlanten. Reval Viking sysselsätter ungefär 20 personer. Reval Seafood äger för sin del 59% i det litauiska företaget UAB Marlinas som för sin del äger räktrålaren Taurus som också fiskar i Nordatlanten.

Den danskflaggade räktrålaren R 38 Ocean Tiger fiskar i grönländska vatten. Båten sysselsätter omkring 20 personer och ägs i huvudsak av Kristian Barlsund Jensen personligen. Delägare i R 38 Ocean Tiger sen 1998 är dock det franska företaget Comapeche SA. Båten sköts av Ocean Prawns A/S och fiskar för det danska bolaget såväl som för Comapeche.

Totalt har Ocean Prawns fiskerättigheter och kvoter på omkring 25 000 ton räkor, det mesta av detta i Kanada.

Ocean Prawns A/S startades år 1976 av Kristian Barslund Jensen tillsammans med Birger Pedersen men från 1998 var Barslund Jensen ensam ägare. 1990 köpte de två männen samt Per Briger Madsen en båt som blev R 38 Ocean Tiger. Den såldes till Green Fisheries Corp i Belize år 1995. 1994 köpte Barslund Jensen och Pedersen räktrålaren R 2 Sermilik som dock såldes redan året efter, till Argentina och ett bolag med namnet Sermilik SA. Troligen ägdes både köparbolagen av Ocean Prawns eller närstående. Den nuvarande R 38 Ocean Tiger beställdes 1997 och var klar år 1998. Kristian Barslund Jensen köpte sistnämnda år Birger Pedersens andel och sålde sen 30 % av andelarna i båten till franska Comapeche SA.

Sönerna till Kristian Barlsund Jensen blev delägare i Ocean Prawns A/S år 2013. Med fisket började han själv dock redan 1968 och både hans far och farfar var yrkesfiskare. Enligt vad han själv uppger arbetar han fortfarande ombord på nån av räktrålarna 4-5 veckor varje år. Under 1980-talet var räkfisket i kanadensiska och grönländska vatten mycket lönsamt.

Kristian Barslund Jensen personligen äger idag också fiskebåtarna R 230 Ocean Freja på 145 bt, kvotjollen R 379 Freja (1bt) och trålaren R 231 Ocean Laura på 329 bt tillsammans med Per Lund-Hansen. Dessa båtar sysselsätter omkring 10 personer.  Tillsammans har de också stora fiskerättigheter inom det danska FKA-systemet, framförallt när det gäller torsk i Östersjön.

R 231 Ocean Laura skaffades som nybyggd år 2000 av Kristian Barslund Jensen och Per Lund-Hansen. Båten finansierades med hlälp av de stor vinsterna från räkfisket utanför Grönland och Kanada. Ytterligare fiskerättigheter köptes sen år med 5 båtar när individuella överförbara fiskerättigheter (FKA) infördes i det demersala fisket.

R 229 Nordsjælland var en av de båtar som köptes. Den köptes 2007 och såldes till Polen senare samma år. R 151 Fønix köpets också samma år, från bland annat Conrad Hviid och Lars Graff Vohnsen i Thyborøn, Den såldes senare samma år till Sverige. 2008 köptes R 368 Mette Harboe av Kristian Barslund Jensen, Per Lund-Hansen och Michael Hansen. Redan samma år såldes båten till Sverige och den är idag LL 161 Svan. Vilka de övriga inköpta båtarna var är okänt för mig.

2012 köptes R 310 Tell Avie som avregistrerades och skrotades 2015.

År 2014 köptes den nuvarande R 230 Ocean Freja från Cyrano II ApS (Valter Vendelbo) som köpt den tidigare samma år. Då hette båten AS 30 Mette Amalie. När båten var nybyggd år 2002 hade den namnet RS 30 Mette Amalie.

FKA-fiskerättigheter i promille, R 231 Ocean Laura, 2008, 2017

Torsk i Nordsjön, 4,36 ‰, 4,36 ‰
Torsk i Kattegatt, 0,13 ‰, 0,13 ‰
Torsk i västra Östersjön, 20,20 ‰, 0 ‰
Torsk i östra Östersjön, 82,67 ‰, 82,61 ‰
Sej (mørksej), 26,70 ‰, 26,70 ‰
Kolja (kuller) i Nordsjön, 28,81 ‰, 28,81 ‰
Kolja i Skag., Katt. och Östersjön, 0,94 ‰, 0,94 ‰
Kummel (kulmule), 3,04 ‰, 3,04 ‰
Marulk (havtaske), 7,06 ‰, 7,06 ‰
Tunga i Skag., Katt. och Östersjön, 0,01 ‰, 0,01 ‰
Rödspätta i Nordsjön, 8,51 ‰, 8,51 ‰
Rödspätta i Kattegatt, 0,07 ‰, 0,07 ‰
Rödspätta i Östersjön, 28,52 ‰, 28,52 ‰
Piggvar och slätvar, 4,88 ‰, 4,88 ‰
Kräfta (jomfruhummer) i Nordsjön, 18,19 ‰, 0 ‰
Kräfta i Nordsjön, norsk zon, 2,33 ‰, 2,33 ‰
Kräfta i Skag., Katt. och Östersjön, 2,28 ‰, 0 ‰
Lax i Östersjön, 0,24 ‰, 0,83 ‰

FKA-fiskerättigheter i promille, R 230 Ocean Freja, 2008, 2017

Torsk i västra Östersjön, 0 ‰, 27,85 ‰
Kräfta i Skag., Katt. och Östersjön, 0 ‰, 2,28 ‰

Sen 2008 har Kristian Barslund Jensen och Per Lund-Hansen i princip inte skaffat fler fiskerättigheter. de har lite mer torsk i västra Östersjön och lax i Östersjön, men mindre kräfta (jomfruhummer) i Nordsjön.

Utöver fiskerättigheter, fiskelicenser och fiskebåtar äger också Ocean Prawns-koncernen en mängd fastigheter och fastighetsbolag såväl som många mindre industrier och turistföretag på Bornholm.

Källor: CVR, Landbrugsstyrelsen, Dansk Skibsregister

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements