Världens största fiskerinationer

Av världens 10 största fiskerinationer finns 6 i Asien, 7 om Ryssland också räknas dit vilket vore rimligt då större delen av deras fiskeri sker i Stilla Havet. Detta enligt rapporten The State of World Fisheries and Aquaculture från FAO. De övriga tre länderna på tio i topp är USA, Peru och Norge. Bland de 25 största fiskerinationerna finns ytterligare fyra europeiska länder, Island, Spanien, Storbritannien och Danmark. Bara ett afrikanskt land finns med på listan över de 25 största fiskerinationerna, det är Marocko. I två av de 25 största fiskerinationerna är svenska fiskare aktiva, Danmark och Marocko. I Norge finns också svenska fiskare, men i mycket liten utsträckning.

Kina är utan konkurrens världen största fiskerination men statistiken från landet är lite tveksam. Det finns ingen redovisning av hur mycket landet fiskar i andra vatten än Stilla Havet och ingen redovisning av det som kinesiska båtar landar men inte säljer i Kina. Hur mycket det handlar om finns redovisat, men inte vad och varifrån, utan FAO har räknat allt som fiskat i Stilla Havet och det mesta som okända arter. Det handlar om totalt 1,5 miljon ton fisk som det inte finns ordentlig redovisning för. Det är cirka 10% av de kinesiska fångsterna.

När det gäller Myanmar (Burma) finns det ingen tillförlitlig statistik och de metoder som tidigare använts för att beräkna fångsterna har gett alldeles för stora fångster. Hur mycket som fiskas i landet har därför skrivits ner kraftigt.

Peru finns bara med bland topp tio på rund av anchovetafisket.

Total sett har fisket i världen minskat något och sannolikt kommer minskningen att fortsätta då Kina har en plan för minskat fiske. Men hur mycket som fiskas styrs också av väderförhållanden i Stilla Havet och dess betydelse för anchovetafisket. El Nino-fenomenet innebär alltid minskade anchovetafångster.

Läs också:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!