75% av världens fiskeflotta finns i Asien

Enligt FAO:s rapport State of World Fisheries and Aquaculture 2018 finns 75 % av världens fiskebåtar i Asien. Totalt finns 4,6 miljoner båtar varav 3,5 miljoner i Asien (2016).

61% av världens fiskebåtar har motor vilket är en minskning sen 2014 då 64% var försedda med motor. Den enda världsdel som har större andel båtar utan motor än med motor är Afrika. Antalsmässigt har dock Asien flest fiskebåtar utan motor med 1,2 miljoner medan det i Afrika finns 500 000 utan motor. 80% av världens fiskebåtar med motor finns i Asien där det finns totalt 2,2 miljoner fiskebåtar med motor. I Europa är alla fiskebåtar försedda med motor och I Nordamerika nästan alla.

Afrika har en signifikant lägre andel av fiskebåtarna med motor än av det totala antalet fiskebåtar. För övriga världsdelar gäller att andelen bland motoriserade fiskebåtar är högre.

86% av världens motoriserade fiskebåtar var under 12 meter långa. Högst andel små fiskebåtar finns i Europa och lägst andel i Nordamerika. Europa har också lägst andel stora fiskebåtar. Verkligheten stämmer i detta sammanhang sannolikt dåligt överens med vad folk tror.

Sannolikt är dock andelen små fiskebåtar underskattad i större delen världen. Underskattningen är sannolikt mindre i Europa, Nordamerika och Sydamerika.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!