Världens mest fångade fiskarter

Alaska pollock var återigen världens mest fångade fiskart före anchoveta enligt FAO:s rapport The State of World Fisheries and Aquaculture 2018. Siffrorna som redovisas gäller 2016. Även 2014 fiskades mer alaska pollock än anchoveta. Fångsterna av anchoveta varierar mycket från år till då det är en kortlivad art (en sydamerikansk ansjovis). Väderfenomenet El Nino är det som framförallt påverkar anchovetafisket. Den fiskas i stort sett enbart för industriändamål, dvs för tillverkning av fiskmjöl och fiskolja. De länder där anchoveta i huvudsak fiskas är Peru och Chile. Alaska pollock fiskas i norra Stilla Havet av framförallt ryska fiskeriföretag men även av US-amerikanska. Den fiskas i stort sett uteslutande för konsumtionsändamål.

För tredje året i rad var skipjack (en tonfisk) den tredje mest fångade fiskarten. Skipjack heter officiellt bonit på svenska och det är den art som återfinns i alla tonfiskburkar.

Fisket av skaldjur och snäckor (gastropoder) har fortsatt öka medan fisket av bläckfisk inte längre ökar.

Fisket av små pelagiska arter som framförallt i rikare delar av världen främst används för att tillverka fiskmjöl och fiskolja är stabila över tid, de har inte ökat eller minskat. Sen 2014 har också fisket av tonfisk slutat öka. Hur mycket hajar och rockor som fångas är oklart då statistiken i framförallt Asien är dålig eller obefintlig. De fiskarter som till stor del fiskas för industriändamål är anchoveta, blåvitling, ansjovis av olika slag, sardiner, sardineller, menhaden och skarpsill. Den enda sill som i huvudsak används för tillverkning av fiskmjöl och fiskolja är den sill som fångas i Östersjön. Sardineller, blåvitling, sardiner och ansjovis fiskas också för konsumtion. Scads, tagg- och hästmakrill fiskas också för industriändamål ibland.

Den art som fiskas mest i nordiska farvatten är sill och därefter följer torsk, blåvitling makrill, skarpsill och normalt också tobis. 2016 fiskades dock i stort sett ingen tobis då kvoten var mycket låg. Fisket av sill har minskat medan fisket av makrill ökat. Fisket av tobis och skarpsill fluktuerar väldigt mycket mellan åren. Torsk fiskas främst i Barents hav och Norska havet. Sill hela Nordatlanten inklusive Nordsjön och Östersjön, makrill i Nordatlanten inklusive Nordsjön, blåvitling i huvudsak i Nordatlanten, skarpsill i Nordsjön och Östersjön och tobis i Nordsjön.

Läs också:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!