Thyborøns hamn för första gången över 1 miljard i landningsvärde

2018 innebar att en magisk gräns passerades i Thyborøns hamn. För första gången i hamnens mer än 100 års historia har värdet av den fisk som landats i Thyborøn hamnat på över en miljard kronor. Det tidigare rekordet för landningsvärdet är från 2016, då det var 920 miljoner kronor. År 2018 uppgick det totala landningsvärdet till mer exakt 1,01 miljarder kronor vilket vilket innebär att Thyborøn är Danmarks nästa största landningshamn för fisk efter Skagen. Detta enligt siffror från NaturErhvervsstyrelsen.

Röröbåten S 364 Rockall i Thyborøn

Rörö-ägda båten S 364 Rockall i Thyborøn.

Även om året präglades av något lägre kvantiteter på konsumtionsfisket var priset på fisk högt under 2018. Det kompenserade för mindre kvantitet. Under år 2018 landades dessutom mycket proteinfisk till fiskmjölstillverkningen vid TripleNine  och dessutom till bra priser. Tillsammans innebar detta att landningsvärdet för första gången någonsin passerade den magiska miljarden i Thyborøn:

”2018 blev for Thyborøn Havn et rigtigt godt år på fiskeriområdet. Det er fantastisk at runde milliarden med 1,01 mia. kr. i landingsværdi, og det er helt klart med til at fastholde Thyborøn Havn som en af de største og mest aktive fiskerihavne i Danmark. Det kan vi kun glæde os over,” siger havnens direktør Jesper Holt Jensen og fortsætter: ”Strategisk har vi de seneste år investeret i fiskerisegmentet, og vi investerer fortsat. Derfor er det fantastisk at se, at det bærer frugt for de fiskere, som lander fisk i Thyborøn. Og det gør os ligeledes fortrøstningsfulde overfor vores igangværende investeringer i nye faciliteter til fiskerisegmentet.”

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!