Pandemins påverkan på marint yrkesfiske

För att få en samlad bild över pandemins påverkan på marint yrkesfiske har Havs- och vattenmyndigheten (HaV) skickat ut en enkät till svenska yrkesfiskare. Det första utskicket gjordes våren 2020 och det senaste under våren 2021. Tillsammans ger resultaten en bild av hur pandemin upplevts ha påverkat yrkesfisket över tid. Läs mer…

Passiva fiskeredskap står för en allt mindre andel av landningarna

En allt större del av de svenska fiskebåtarna utgörs av små fiskebåtar som ägnar sig åt kustnära småskaligt fiske. Även den andel av yrkesfiskarna som ägnar sig åt småskaligt kustnära fiske verkar öka. Samtidigt minskar dock deras andel av den Läs mer…

Thyborøns hamn för första gången över 1 miljard i landningsvärde

2018 innebar att en magisk gräns passerades i Thyborøns hamn. För första gången i hamnens mer än 100 års historia har värdet av den fisk som landats i Thyborøn hamnat på över en miljard kronor. Det tidigare rekordet för landningsvärdet Läs mer…

Kraftig minskning av fiskförsäljningen i Sverige

Under det första kvartalet 2017 minskade mängden landad fisk och landningsvärdet av fisken i Sverige som såldes på auktioner eller registrerades av Producentorganisationer (PO) mycket kraftigt enligt EUMOFA. Mängden såld fisk minskade med 49% jämfört med samma period 2016. 2016 såldes 46 278 Läs mer…

Skagen är Europas största landningshamn för pelagisk fisk

Skagen var år 2014 återigen den största landningshamnen för fisk i Danmark. Hanstholm och Thyborøn följer efter Skagen i storlek. 23 % av värdet på all landad fisk i Danmark landades i Skagen vilket motsvarar 318 000 ton vilket var Läs mer…