Stockholmsgnället saknar fog

Yrkesfiskarna i Stockholms skärgård klagar mer högljutt än de flesta andra. Deras fiske går uselt och snart finns inga yrkesfiskare kvar. Det är de stora västkusttrålarnas fel hävdar de. Det finns ju ingen strömming. Gnället saknar totalt verklighetsförankring.

De påstår att stora pelagiska trålare fiskar i Stockholms under april och maj. Det är fel. De fiskar inte i Stockholms skärgård då det är förbjudet och de fiskar inte utanför Stockholms skärgård under den perioden av året. Dessutom går det ingen nöd på yrkesfisket i Stockholmsområdet.

Antalet aktiva fiskebåtar i Stockholms län ökade med 56% från 2008 till 2017 och antalet aktiva båtar i Södermanlands län ökade med 100% under samma period. I Uppsala län har det varken varit en minskning eller en ökning. Där fanns lika många aktiva yrkesfiskare 2017 som 2008. Antalet aktiva yrkesfiskare i Stockholmsområdet blir alltså inte färre utan fler. Det är enda området i Sverige där antalet aktiva yrkesfiskare ökar. De som hävdar nåt annat far med osanning.

Inte heller i det andra gnällområdet kring Bottenhavet finns det något fog för gnället. Där har visserligen antalet aktiva fiskebåtar minskat mellan 2008 och 2017 men bara marginellt, med 11% i Gävleborgs län och 22% i Västernorrlands län och i Uppsala län har det alltså inte varit nån minskning alls. Att det skulle vara en katastrof för det kustnära fisket i Bottenhavet som PO Kustfiskarna Bottenhavet regelbundet påstår saknar helt belägg i verkligheten.

Den största minskningen av antalet fiskebåtar har under samma tid skett på Västkusten där antalet aktiva fiskebåtar minskat med 45% i Halland och med 25% i Västra Götaland. Dessutom har sydkusten haft en kraftig minskning, minus 34% i Skåne och minus 36% i Blekinge.

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!