En film med ångtrålare på nordsjöfiske omkring 1901

Detta är något så ovanligt som en film från 1900-talets början som är tagen ombord på en ångtrålare ute till havs. Ångtrålaren som filmaren befinner sig på är brittisk, från Grimsby, och den ångtrålare som syns i bild är förstås Läs mer…

Advertisements

Marstrand Fishing Co Ltd

Inlägg nr 12 av 15 i serien Svenskt fiske i avlägsna vatten

Inlägg nr 12 av 15 i serien Svenskt fiske i avlägsna vattenMarstrand Fishing Company Ltd var ett företag i Grimsby i England. Med stor sannolikhet var huvudägaren det svenska företaget Bolinder-Munktell AB men författarna till Fiskebåtarna & Varven – Skeppsbyggarna skriver att Läs mer…

Englandsfisket under mellankrigsperioden

Inlägg nr 9 av 15 i serien Svenskt fiske i avlägsna vatten

Inlägg nr 9 av 15 i serien Svenskt fiske i avlägsna vattenSnurrevad började användas i Sverige i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Det är ett fiskeredskap som lämpar sig för plattfisk och annan bottenlevande fisk som utvecklades i Läs mer…