Svenska fiskare har båtar i svartlistade länder

EU har svartlistat ett antal länder i förhållande till fiske, illegalt fiske. Det gäller tre länder Belize, Kambodja och Guinea (Guinea-Conakry utgår jag ifrån att det handlar om). Anledningen är att dessa länder vägrat samarbeta med EU i ansträngningarna att få stopp på IUU-fiske (illegalt, okontrollerat och orapporterat fiske). Länderna har i och med vägran att samarbeta i praktiken motsatt sig åtgärder och regleringar för att få stopp på IUU-fiske.

Fastän EU-kommissionen samarbetar nära med dessa länders myndigheter för att inrätta strukturer för fiskeriförvaltning och få fram verkningsfulla kontrollåtgärder, har de tre länderna ännu inte tagit itu med strukturella problem och visar inte att de vill åtgärda problemet med olagligt fiske. Kommissionen har därför föreslagit att europeiska rådet antar handelsåtgärder mot de tre länderna för att komma åt de kommersiella fördelar som denna olagliga verksamhet ger. Detta kommer att innebära att fiskeriprodukter som fångats av dessa länders fartyg inte kommer att få importeras till EU.

Det finns andra länder där det också finns liknande problem som i de tre nämnda länderna, men med dessa andra länder först det samtal om åtgärder. Dessa länder är Sydkorea, Ghana, Curaçao, Panama, Fiji, Sri Lanka, Togo och Vanuatu. De fem sistnämnda av dessa länder har dock alla gjort trovärdiga framsteg i nära samarbete med kommissionen. De har lanserat ny lagstiftning och förbättrat sina system för övervakning, kontroll och inspektion och som ett resultat har dialogen med dessa länder utsträckts till slutet av februari 2014 och framstegen ska bedömas under våren 2014.

De andra tre länderna har alla förts upp på EU.s bevakningslista i år och har av EU-kommissionen fått formella varningar – s.k. gula kort –  eftersom de inte lever upp till internationella skyldigheter när det gäller att bekämpa olagligt fiske. Kommissionen har konstaterat konkreta brister, som avsaknad av åtgärder för att lösa problem med övervakning, kontroll och tillsyn av fiske och föreslår åtgärder för att korrigera dem.

Dessa gula kort kommer för närvarande inte att omfatta några åtgärder som påverkar handeln. I stället kommer EU, som i de tidigare fallen, att samarbeta nära med de berörda länderna genom formell dialog och förstärkt samarbete för att lösa de problem som konstaterats och genomföra nödvändiga handlingsplaner.

Miljöorganisationen Oceana välkomnar EU:s beslut och ser det som ett framsteg i kampen mot överfiske och IUU-fiske:

Xavier Pastor, verkställande chef för Oceanas Europeiska högkvarter välkomnar det viktiga beslutet: “EU:s beslut skickar en tydlig och viktig signal till länder som vägrar samarbete i kampen mot det världsomspännande tjuvfisket. Europa är i och med detta ett föregångsland när det gäller att stoppa import av produkter som härstammar från illegalt fiske”.

I Belize finns flera svenskägda/svenskkontrollerade fiskebåtar registrerade. Dessa båtar är inte kända för att ha deltagit i nån form av olagligt fiske. Det står helt klart. De fiskar i västsahariska vatten enligt helt lagliga överenskommelser med Marocko. Det som är felet i detta sammanhang är att Marocko enligt FN inte anses ha beslutanderätt över Västsahara, utan det handlar om olaglig ockupation. Så även om de svenskkontrollerade fiskebåtarnas fiske i Västsahara inte formellt är olagligt så är det politiskt tveksamt och tvivelaktigt.

De båtar det handlar om är Zander, Aldo, Adrar och Sopelagic. Zander är knuten till familjen Kjellberg, Aldo och Adrar till familjen Ove Ahlström och Sopelagic möjligen till familjen Ryberg. I fallet med Kjellbergs är det helt säkert att Kjellbergs äger och driver båten, i familjen Ahlströms fall är det troligt och när det gäller Rybergs är det högst osäkert, kanske osannolikt. Tidigare var det fler svenskkontrollerade båtar som hade Belize-flagg, men de är numera överförda till marockansk flagg. Sannolikt kommer så att ske även med Zander, Aldo och Sopelagic. Om inte annat så på grund av EU:s beslut som kanske kan göra det svårt för båtarna att anlöpa europeiska hamnar för underhåll. Något som ju är vanligt och då rör det sig främst om Las Palmas på Kanarieöarna men ibland besöker båtarna även Norden.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

PS. 150120. Belize är numera borttaget från svarta listan.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!