Oceanas förslag till TAC i EU-vatten inför 2014

Miljöorganisationen Oceana har tagit fram egna rekommendationer, eller egentligen ett eget förslag om fiskekvoter, totalt tillåten fångst (TAC, Total Allowable Catch) i nordöstra Atlanten inför EU:s beslut om kvoter för 2014. Förslaget är i grunden baserat på de forskningsresultatbaserade rekommendationer som ICES (International Council for the Exploration of the Sea) kommit fram till och dessutom med hänsyn tagen till MSY (Maximum Sustainable Yield, maximalt hållbart uttag). Hela rapporten: Oceana fishing opportunities recommendations for 2014 – North East Atlantic stocks

Oceana-rekommendationer TACI

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!