Färöarnas kvotbaroner

I samband med Färöarnas (och Islands) överfiske av makrill och NVG-sill och konflikt med EU och Norge om fiske  och kvoter förekommer ofta anklagelser från Färöarna och färöarnas fiskare om att fisket inte ska monopoliseras av danska kvotbaroner. Men faktum är att Färöarnas fiske är starkt centraliserat, man har egna kvotbaroner och några få stora företag kontrollerar det mesta av fisket. Fiskebåtarna på Färöarna hör också till de största i Norden.

Norge dominerar dock stort bland de allra största fiskebåtarna eftersom Norge har ett ofantligt mycket större fiske än andra nordiska länder. Danmark, Sverige och Finland förekommer inte ens på listan. I Danmarks fall kommer det att ändras när den nya Gitte Henning levereras.

20 största nordiska  fiskebåtarna 2013, namn, ton, ägare, land

 1. Kristina, 7 805, Samherji, Island
 2. Juvel, 5 500, Olympic Seafood AS (fam. Remøy), Norge
 3. Nordborg, 5 192, Hvalnes P/f (Rasmussen), Färöarna
 4. Saga Sea, 4 848, Aker Biomarine (fam Røkke), Norge
 5. Libas, 4 377, Liegruppen AS (fam. Lie), Norge
 6. Kings Bay 4 027, Kings Bay AS (fam. Sævik), Norge
 7. Eros, 4 027, Eros AS (fam. Eggesbø), Norge
 8. Hopen, 3 909, Remøy Fiskeriselskap AS (fam Remøy), Norge
 9. Magnarson, 3 750, Magnarson AS (fam. Taranger, Økland och Klepsvik), Norge
 10. Christina E, 3 623, Ervik & Sævik AS (fam. Ervik och fam. Sævik), Norge
 11. Malene S, 3 588, Skårungen (fam. Skår), Norge
 12. Trondur i Gotu, 3 527, Vardin P/f, Färöarna
 13. Gadus Neptun, 3 441, Havfisk ASA (fam. Røkke), Norge
 14. Gadus Njord, 3 441, Havfisk ASA, Norge
 15. Gadus Poseidon 3 441, Havfisk ASA, Norge
 16. Volstad, 3 430, Volstad AS (fam. Volstad), Norge
 17. Vilhelm Torsteinsson, 3 214, Samherji, Island
 18. Gardar, 3 200, Gardar AS (fam. Halstensen), Norge
 19. Næraberg, 3 181, Parlevliet & van der Plas (Nederl.), i samarbete med JFK Trol, Färöarna
 20. Havstrand, 3 104, Strand-Gruppen AS (fam. Strand), Norge

Fler av de norska båtarna på listan är demersala trålare som främst fiskar efter torsk och annan bottenlevande fisk. Det gäller sannolikt också Nordborg. Juvel och Saga Sea är krilltrålare som alltså inte heller fångar pelagisk fisk. Det färöiska fisket är stort.  När det gäller landad fisk så har företaget Vardin tagit emot 100 000 ton pelagisk fisk.

Färöarnas och färingars klagomål på europeiska kvotbaroner klingar onekligen mycket falskt.

Tyvärr är det dock många i debatten som gått på färingars klagosånger. Inte minst på vänstersidan. I en uppenbar tro på att Färöarnas pelagiska fiske skulle vara småskaligt. Vilket det förstås inte är utan istället är det kanske det mest storskaliga fisket i Norden vid sidan av det norska och ryska torskfisket i Barents hav samt det isländska fisket där ju också ett fåtal storföretag dominerar helt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!